Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Optika

Haridusprogramm „Optika“

Vanuseaste: III ja IV kooliaste

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli muuseum (ajalooline Parroti kabinet ja õpilabor)

 

Haridusprogrammis käsitletakse erinevaid lihtsamaid optilisi süsteeme. Uurime, milline on valguse käik erinevates optilistes elementides ja konstrueerime nende abil silma ja teleskoobi mudeli. Õpilased saavad oma kätega katsetada, kuidas töötavad prillid. Programmi osana uurime Parroti kabinetis, kuidas on meie teadmised valgusest arenenud.

 

Märksõnad: Valgus, värvid, läätsed, peeglid, teleskoop, füüsika

 

Kestus: 60-90 min

Hind: 6 € õpilase kohta

Õpitulemused

Haridusprogrammi läbinud õpilane:

·      selgitab, millega tegeleb optika;

·      kirjeldab lihtsamaid optilisi süsteeme;

·      oskab läätsedest kokku panna lihtsaima teleskoopi;

·      saab aru, kuidas töötavad prillid;

mõistab, kust tuleb vikerkaar.

Seos õppekavaga:

Haridusprogramm toetab riikliku põhikooli füüsika ainekava teemat „Valgusõpetus“ ja gümnaasiumi „Optika“ teemat. Haridusprogramm arendab arusaama füüsika ja tehnoloogia seostest ning seda, kuidas kasutada probleemide lahendamisel füüsikateadmisi.

Üldpädevustest arendab haridusprogramm suhtlus-, matemaatika ja loodusteaduste pädevust.