Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Organisatsioonist

Tartu Ülikooli muuseumi struktuur

 

Image
Struktuur

Muuseumi nõukogu liikmed

Taavi Pae Eesti geograafia kaasprofessor, loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindaja
Krista Lepik Sotsiaalteaduste valdkond esindajana, infoteaduste lektor
Ain Raal farmakognoosia professor, meditsiiniteaduste valdkonna esindaja
Aigi Rahi-Tamm arhiivinduse professor, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna esindaja
Lemmit Kaplinski Tartu abilinnapea, Tartu linna esindaja
Inge Laurik-Teder Eesti Muuseumiühingu juhatuse liige, SA Muuseumikaart nõukogu liige, SA Virumaa Muuseumid teadusdirektori kohusetäitja
Anette-Mai Pirk-Birk üliõpilaste esindaja, TÜÜE juhatuse aseesimees
Ülle Puustusmaa turismiekspert, ettevõtja
Marju Reismaa  Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik 


Tartu Ülikooli muuseum tunnustab kolleege

Tartu Ülikooli muuseumis antakse igal aastakonverentsil välja Aasta Tullio kolleegipreemia, mis on saanud nime armastatud kolleegi ja Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi idee algataja Tullio Ilometsa järgi. Aasta Tullio selgitatakse välja muuseumi töötajate hääletuse teel. Samuti saab üks Tartu Ülikooli muuseumi töötaja aastakonverentsil Karl Laaguse nimelise mälestusstipendiumi ülikooli pärandi säilitamise eest.

Võitjad

2010 Tullio Ilomets
2011 Urmet Paloveer
2012 Janet Laidla
2013 Made Sokk
2014 Kerli Rätsep
2015 Jaanika Anderson
2016 Maris Meus
2017 Anne Arus
2018 Paula Põder
2019 Karoliina Kalda
2020 Maris Tuuling
2021 Külli Lupkin
2022 Leelo Kriisa
2023 Ken Ird

 

TARTU ÜLIKOOLI MUUSEUMI AASTA TÖÖTAJA AUHINNA „AASTA TULLIO“ STATUUT

1. ÜLDSÄTTED

1.1. AASTA TULLIO on rahaline tunnustusauhind, mis antakse parimale muuseumitöötajale Tartu Ülikooli muuseumis.

1.2. Auhind antakse välja igal aastal.

1.3. Auhinna eesmärgiks on muuseumitöötaja professiooni väärtustamine ning töö motiveerimine.

1.4. Rahalist auhinda annab välja Tartu Ülikooli muuseum.

2. KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

2.1. Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli muuseumi töötajad (v.a. direktor).

3. KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

3.1. Avalik konkurss viiakse läbi kalendriaasta lõpus (november-detsember).

3.2. Valik toimub salajasel hääletusel kõikide muuseumitöötajate poolt.

3.3. Auhind antakse välja isikule, kes on kogunud kõige enam poolthääli.

4. AUHINNAFOND

4.1. AASTA TULLIO on rahaline preemia, mille suurus sõltub muuseumi majanduslikust seisust.