Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Jakobi 2, IV korrus
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5221

Kontaktinfo

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Jakobi 2, IV korrus, 51005 Tartu

Telefon: +372 737 5221

Email: keeleteadus@ut.ee

Veeb: www.keel.ut.ee

Jakobi 2 õppehoone lahtiolekuajad


E–R  07.30–20.30
L–P   08.00–18.00

Riigipühadel ja suvel (juuni–august) suletakse hooned varem. Täpsemat infot saab administraatorilt telefonil 737 5103.
Koordinaator ja õppekorraldajad on majas E–R kl 8–17.

Liina Lindström
Liina Lindström
instituudi juhataja
PhD (eesti keel)
+372 513 8446 (8446)
Jakobi 2-443
Virve-Anneli Vihman
Virve-Anneli Vihman
instituudi arendusjuht
PhD (lingvistika)
+372 5349 6820
Jakobi 2-416
Tiia Margus
Tiia Margus
koordinaator
+372 737 5221
+372 5621 1096 (5221)
Jakobi 2-433
Liina Lindström
Liina Lindström
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
PhD (eesti keel)
+372 513 8446 (8446)
Jakobi 2-443
Karl Pajusalu
Karl Pajusalu
akadeemik, eesti keele ajaloo ja murrete professor
PhD (soome-ugri keeled)
+372 526 7733 (6124)
Jakobi 2-425
Pire Teras
Pire Teras
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht, eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-411
Sulev Iva
Sulev Iva
lõunaeesti keele ja kultuuri lektor 0,5 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Jakobi 2-413
Katrin Kern
Katrin Kern
eesti keele toimetamise ja stilistika õpetaja 0,5 k
Jakobi 2-439
Triin Todesk
Triin Todesk
lõunaeesti keelte teadur
PhD (uurali keeled)
Jakobi 2-430
Kelli Pekkenen
keeleteaduse nooremteadur
mag (euroopa ja ameerika nüüdiskeeled ja -kirjandus)
Jakobi 2-431
Patrick Juho-Ville O'Rourke
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Axel Carsten Jagau
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (soome-ugri filoloogia)
Jakobi 2-445
Kristiina Vaik
Kristiina Vaik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
MA (arvutilingvistika)
Jakobi 2-404
Carl Eric Simmul
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,9 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-431
Rodolfo Basile
Rodolfo Basile
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-431
Elisabeth Kaukonen
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (eesti keel)
Andra Rumm
Andra Rumm
eesti keele lektor (tööleping peatatud) 0,5 k
PhD (üldkeeleteadus)
Ann Siiman
Ann Siiman
eesti keele lektor (tööleping peatatud)
PhD (eesti keel)
Helen Plado
Helen Plado
eesti keele lektor (tööleping peatatud)
PhD (eesti keel)

Foneetika labor

Pärtel Lippus
Pärtel Lippus
eesti foneetika kaasprofessor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-408
Tuuli Tuisk
Tuuli Tuisk
läänemeresoome keelte foneetika teadur
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-409
Katrin Leppik
Katrin Leppik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,6 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2–409

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Tiit Hennoste
Tiit Hennoste
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-407
Piret Upser
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-406

Eesti keele väljendusõpetuse keskus

Riina Reinsalu
Riina Reinsalu
eesti keele tekstiõpetuse lektor (tööleping peatatud)
PhD (eesti keel)

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus

Eva Saar
koordinaator (tööleping peatatud) 0,3 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Gerson Klumpp
Gerson Stefan Klumpp
osakonna juhataja, soome-ugri keelte professor, eesti keele ja soome-ugri keelte magistriõppe programmijuht
Dr. phil. (soome-ugri filoloogia)
+372 737 6537
Jakobi 2-415
Petar Dimitrov Kehayov
läänemeresoome keelte professor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-419
Elena Markus
Elena Markus
läänemeresoome keelte kaasprofessor
knd (filoloogia)
Jakobi 2-405
Miina Norvik
Miina Norvik
läänemeresoome keelte lektor
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-445
Krisztina Toth
ungari keele külalislektor
mag (ungari keel ja kirjandus)
+372 737 5220
Jakobi 2-420
Margit Kuusk
Margit Kuusk
soome keele ja kultuuri õpetaja
MA (läänemeresoome keeled)
+372 737 5220
Jakobi 2-420
Eva Saar
läänemeresoome keelte teadur
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Jakobi 2-413
Iuliia Zubova
Iuliia Zubova
fennougristika nooremteadur
MSc (fundamentaalne ja rakenduslingvistika)
Jakobi 2-418
Merit Niinemägi
saami keelte nooremteadur 0,6 k
MA (soome-ugri keeled)
Jakobi 2-418
Andrea Nagy
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5423
Jakobi 2-432
Renate Pajusalu
Renate Pajusalu
osakonna juhataja, üldkeeleteaduse professor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-403
Kadri Muischnek
Kadri Muischnek
arvutilingvistika kaasprofessor 0,5 k
PhD (eesti keel)
+372 737 6544
Jakobi 2-426
Ilona Tragel
üldkeeleteaduse kaasprofessor
PhD (üldkeeleteadus)
526 4065 (3356)
Jakobi 2-442
Ann Veismann
Ann Veismann
eesti ja üldkeeleteaduse lektor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse doktoriõppe programmijuht
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-402
Helen Hint
Helen Hint
väljendusoskuse lektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
PhD (üldkeeleteadus)
+372 737 6022
Jakobi 2-430
Maria Reile
Maria Reile
eksperimentaalpragmaatika teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Mari Aigro
Mari Aigro
morfosüntaksi teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-430
Piia Taremaa
Piia Taremaa
üldkeeleteaduse teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Andrea Nagy
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5423
Jakobi 2-432
Aimi Pikksaar
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Agu Bleive
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,1 k
MA (soome-ugri keeled)
Jakobi 2-439
Johanna Kiik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,9 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Heili Orav
Heili Orav
üldkeeleteaduse teadur (tööleping peatatud) 0,1 k
PhD (üldkeeleteadus)
+372 737 6143
Birute Klaas-Lang
Birute Klaas-Lang
osakonna juhataja, eesti keele (võõrkeelena) professor
knd (filoloogia)
+372 737 5225
+372 506 9749 (5225)
Jakobi 2-434
Virve-Anneli Vihman
Virve-Anneli Vihman
psühholingvistika kaasprofessor
PhD (lingvistika)
+372 5349 6820
Jakobi 2-416
Kadri Koreinik
Kadri Koreinik
keelesotsioloogia kaasprofessor
PhD (sotsioloogia)
Jakobi 2-416
Maarika Teral
eesti keele võõrkeelena lektor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-436
Raili Pool
Raili Pool
eesti keele võõrkeelena lektor
PhD (eesti keel)
+372 737 5307
Jakobi 2-437
Maigi Vija
emakeeleõpetuse nooremlektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
MA (eesti keel)
Jakobi 2-429
Tiina Kikerpill
eesti keele teise keelena didaktika nooremlektor 0,5 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-436
Aive Mandel
eesti keele teise keelena nooremlektor
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-429
Katrin Mikk
keeleteaduse nooremteadur
MA (andragoogika)
Jakobi 2-436
Mari-Liis Korkus
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,65 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-431
Kati Käpp
keeleteaduse nooremteadur
MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Laura Kirss
keelehariduspoliitika nooremteadur 0,2 k
MA (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika)
Ülle Niin
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5227
Jakobi 2-432
Kulla Mellov
muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja
MA (eesti keele võõrkeelena õpetaja)
Jakobi 2-437
Katrin Leppik
Katrin Leppik
täiendkoolituse projektijuht 0,4 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-409
Diana Vender
keeleteaduse nooremteadur (tööleping peatatud)
MA (keeleõpetaja mitmekeelses koolis)
Joshua Wilbur
Joshua Wilbur
digitaalse lingvistika lektor
Dr. phil. (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-417