Foto:
Andres Tennus

Kogude kasutajale

Tartu Ülikooli muuseumi kogud on leitavad põhiosas Eesti Muuseumide Infosüsteemis ja osaliselt Eesti Teadusraamatukogude Elektronkataloogis. 

Kogude kohapealne vaatamine ja uurimine tuleb eelnevalt kokku leppida koguhoidjatega.

Museaalide digikujutisi ja nende kohta käivat teavet saab enamalt jaolt piiranguteta kasutada. Palume järgida muuseumide infosüsteemi juhendeid ning TÜ muuseumi viitamise korda. 

Tiina Vint
Muuseum
Kogude osakond
peavarahoidja
+372 737 5676
Tiina Vint
Muuseum
Kogude osakond
peavarahoidja
+372 737 5676
Ingrid Sahk
Muuseum
Kogude osakond
kuraator 0,8 k
+372 737 5384
Kunstikogud
Ingrid Sahk
Muuseum
Kogude osakond
kuraator 0,8 k
+372 737 5384
Virge Lell
Muuseum
Kogude osakond
koguhoidja
+372 737 5673
Foto- ja arhiivkogud
Virge Lell
Muuseum
Kogude osakond
koguhoidja
+372 737 5673
Maris Tuuling
Muuseum
Kogude osakond
koguhoidja 0,8 k
+372 737 5673
Esemekogud
Maris Tuuling
Muuseum
Kogude osakond
koguhoidja 0,8 k
+372 737 5673

Viitamise kord

Tartu Ülikooli muuseumi materjalide kasutamisel palume alati viidata museaali numbrile ja muuseumile. 

Eelistatuim nimekuju on Tartu Ülikooli muuseum. Muuseumi akronüümid on ÜAM või KMM.

Näited erinevatest museaali numbritest:

Tartu Ülikooli muuseumikogu korralduse eeskiri

Tartu Ülikooli muuseumi kogumispõhimõtted

#teadus
Süvataeva kategoorias äramärgitud foto "Trifiidi udu (M20)"

Tartu tähetorni astrofotokonkurss

#teadus #ühiskonnale
Tähetorni vaatlusnädal

Kuu ja Marsi vaatlusnädal

#õppimine #teadus #ühiskonnale
Täheonu Hugo Raudsaar

Astronoomialoeng: Täheonu Hugo Raudsaar 100