Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Kestlik areng Tartu Ülikooli muuseumis

Tartu Ülikooli muuseumi eesmärk on vähendada oma tegevusest tulenevat keskkonnamõju, edendada ühiskonnas kestlikku mõtteviisi, inimeste heaolu toetavat kultuuri, teadus- ja õppetööd ning panustada ühiskonna tasakaalus arengusse. Lisame hoogu keskkonnahoiule ja kestlikule arengule Eesti muuseumivaldkonnas ning kanname ühiskonnas jätkusuutliku käitumise teadvustaja rolli.

Kestliku arengu töörühm

2022. aasta oktoobrist tegutseb Tartu Ülikooli muuseumis kestliku arengu töörühm, kuhu kuuluvad kõikide osakondade esindajad, teadusdirektor ja töökeskkonnavolinik. 

Kestliku muuseumi põhimõtted

Keskkonnahoidliku muuseumitöötaja meelespea

 

Kestliku arengu keskus

Kestliku arengu keskus on Tartu Ülikooli valdkondadevaheline koostööplatvorm, mis toob kokku Tartu Ülikooli teadlased, üliõpilased ja teadmuse, et aidata leida tasakaalupunkt Maa taluvuspiiride ja inimese heaolu vahel.

Tartu Ülikooli muuseum on üks keskuse asutajatest ning muuseumi peavarahoidja Tiina Vint kuulub keskuse eksperdikogusse.

Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus