Autor:
Ragnar Vutt

Tartu Ülikooli muuseumi kestliku arengu põhimõtted

Tartu Ülikooli muuseumi (TÜM) eesmärk on vähendada oma tegevusest tulenevat keskkonnamõju, edendada ühiskonnas kestlikku mõtteviisi, inimeste heaolu toetavat kultuuri, teadus- ja õppetööd ning panustada ühiskonna tasakaalus arengusse. TÜM lisab hoogu keskkonnahoiule ja kestlikule arengule Eesti muuseumivaldkonnas ning kannab ühiskonnas jätkusuutliku käitumise teadvustaja rolli.

TÜM-i kestliku arengu poliitika on kooskõlas nii muuseumi põhikirja ja arengukavaga kui ka Tartu Ülikooli põhikirja ning arengukavaga 2021–2025. Keskkonnahoiupõhimõtete seadmisel on TÜM lähtunud 2019. aastal Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) üldkonverentsil vastu võetud resolutsioonist ja ÜRO kestliku arengu eesmärkidest. Muuseumitöös lähtume ICOM-i eetikakoodeksist.

Keskkonnamõju vähendamine

 • Kasutame TÜM-i haldusalasse kuuluvaid hooneid ressursitõhusalt.
 • Lähtume muuseumi tegevuses parimatest keskkonnahoiu tavadest, kasutame vastutustundlikult oma töös vajalikke vahendeid (elekter, vesi, paber), väldime ületarbimist ja sordime prügi.
 • Järgime Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 jätkusuutliku üritusekorraldaja meelespead.
 • Järgime TÜM-i kestlike näituste meelespead.
 • Juurutame muuseumipoes kestlikku arengut soodustavaid lahendusi, näiteks väldime (plast)pakendeid, eelistame kvaliteetseid keskkonnasäästlikult valmistatud tooteid, kasutame trükiste väljaandmisel keskkonnahoidlikku trükiteenust.
 • Korraldame haridustegevust ja üritusi optimaalse materjalikuluga ning loome võimaluse taaskasutuseks.
 • Viime ellu pidevalt uuendatavat kestliku arengu tegevuskava.

Kogukond ja sotsiaalne vastutus

 • Korraldame avalikkusele mõeldud näitusi ja projekte, milles käsitletakse ka kestliku arengu teemasid.
 • Lisame publiku- ja haridusprogrammidesse kestliku arengu teemad.
 • Parandame muuseumide ligipääsetavust nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt.

Kestlik töökultuur

 • Julgustame ja motiveerime töötajaid muuseumi kestlikkusteemadel kaasa mõtlema ja oma osa andma.
 • Järgime keskkonnahoidliku muuseumitöötaja meelespead, mis on kõikidele TÜM-i töötajatele juhtnööriks oma igapäevategevuse keskkonnahoidlikumaks muutmisel.
 • Suurendame töötajate teadlikkust keskkonnahoiust, korraldades kestlikkuse teemadel infoüritusi ja koolitusi.
 • Väärtustame töötajate arengut, soodustades erialast enesetäiendamist, õppimist ja õpetamist.
 • Meil on avatud ja kaasav töökeskkond, kus hindame mitmekesisust ega luba diskrimineerimist. Lähtume Tartu Ülikooli võrdse kohtlemise juhendist.
 • Peame oluliseks töötajate füüsilist ja vaimset tervist, hüvitades tervise edendamisega seotud kulusid ülikoolis kokku lepitud korra järgi.
 • Iga töölepingu lahutamatu osa on Tartu Ülikooli kollektiivleping, mis võimaldab võtta aastas vabaks kuni kolm tööpäeva koos töötasu säilimisega ja teha kuni kolm päeva heategevuslikku tööd.


 

Taimebioloogia

Konverents „Kestlik teadus – milline on teadmiste loomise keskkonnajälg?“

Rattasõidu pildid

Veel viimaseid päevi saab osaleda ülikooli liikuvusuuringus

Hernekaun enne konserveerimist. Foto: Anne Arus

Tartu Ülikooli säilitusspetsialistid tutvustavad oma töid ja tegemisi spetsiaalsel sotsiaalmeedianädalal