Autor:
Pixabay

Koostööprojektid

Tartu Ülikooli muuseumi hariduslike tegevuste ja muuseumitundide väljatöötamisel on olulisel kohal koostöö partneritega erinevatel tasanditel Tartu lasteaedadest ja koolidest kuni rahvusvaheliste ekspertidega. Enda teadmiste ja kogemuste täiendamiseks osaletakse ning algatatakse ise mitmesuguseid projekte, mille raames on lisaks oma oskuste ja teadmiste parandamisele loodud ka õppematerjale koolidele (näiteks Teeme+ projekti raames valminud astronoomiaalased õppematerjalid)

Projekte on rahastanud Eesti Teadusagentuur, Tartu Linnavalitsus, Erasmus+, Nordplus jt.

Vaata ka meie teadusprojekte.

Koostööprojekt CAMINO

Erasmus+ õpirände projekt 2020-2022

Kolme ülikooli muuseumi koostööprojekt 17. sajandi tudengielust „Historical Student Stories for the Modern Students – Building Bridges over the ages and between Nordic countries“

Kolm ühise ajalooga ülikooli muuseumit – Tartu, Uppsala ja Helisingi ülikooli muuseumid on koostööprojekti raames võtnud ette 17. sajandi ülikoolielu teemade käsitlemise ja vahendamise. Projekt on haridusliku eesmärgiga – selgitada tänapäeva kooliõpilastele, kuidas käis õppimine ülikoolis ja üldine eluolu 17. sajandi Rootsi suurriigis. Projekti raames on korraldatud ühiseid rahvusvahelisi seminare ja kohtumisi ning valmis saanud muuseum-kohvri formaadis õppevahendid koolidele kõigis kolmes muuseumis.  Projekti peamiseks tulemuseks ongi kooli tellitavad haridusprogrammid koos „17. sajandi tudengikirstuga“ ning selle juurde nii õpetajatele kui kõigile huvilistele lisainfot pakkuv veebileht https://studentchest.eu/

Projekti lõpetab rahvusvaheline seminar Tartus 15.-16. juunil 2023. 

 

Projekti meeskonda kuuluvad:  Cecilia Ödman ja Leif Hallsén (Gustavianum, Uppsala); Pia Vuorikoski ja Merike Holmberg (Helsinki ülikooli muuseum); Kaarel Nõmmela ja Tiiu Kreegipuu (Tartu Ülikooli muuseum); headeks partneriteks on Tartu Rahvusvaheline kool ja Miina Härma Gümnaasium. 

Rohkem infot: Tiiu Kreegipuu, tiiu.kreegipuu@ut.ee, tel  +372 52 96113 

Teaduse populariseerija

Hullu Teadlase konverentsid pälvisid teaduse populariseerija märgise

Hull Teadlane raamatut lugemas.

Hullu Teadlase eksperimendihommik

Hull Teadlane hoiab käes ja vaatab inimese koljut.

Hullu Teadlase eksperimendihommik: keskaja masinad