Autor:
Pixabay

Koostööprojektid

Tartu Ülikooli muuseumi hariduslike tegevuste ja muuseumitundide väljatöötamisel on olulisel kohal koostöö partneritega erinevatel tasanditel Tartu lasteaedadest ja koolidest kuni rahvusvaheliste ekspertidega. Enda teadmiste ja kogemuste täiendamiseks osaletakse ning algatatakse ise mitmesuguseid projekte, mille raames on lisaks oma oskuste ja teadmiste parandamisele loodud ka õppematerjale koolidele (näiteks Teeme+ projekti raames valminud astronoomiaalased õppematerjalid)

Projekte on rahastanud Eesti Teadusagentuur, Tartu Linnavalitsus, Erasmus+, Nordplus jt.

Erasmus+ õpirände projekt 2020-2022

Aastatel 2020-2022 osalemised Tartu Ülikooli muuseumi haridus- ja kommunikatsiooniosakonna töötajad Erasmus+ projektis „Muuseumitöötajate õpiränne muuseumihariduse arendamiseks ja avardamiseks teadusmuuseumis“ (projekt nr 2020-1-EE01-KA104-077728). Õpirände projekti raames käidi töövarjuna Hollandi, Rootsi ja Taani teadusmuuseumites.

Kokku kümme Tartu Ülikooli muuseumi töötajat said võimaluse õppida, kuidas käib igapäevane töö Põhjamaa parimates teadusmuuseumites – kuidas ja milliste vahenditega viiakse läbi haridusprogramme, planeeritakse ja koostatakse näitusi ning suheldakse oma partneritega.

Juba esimesel külastusel Hollandis, Leidenis asuvasse Teylers’i muuseumisse, said meie muuseumi haridustöötajad inspiratsiooni sellest, kuidas ajaloolisi teadusinstrumente demonstreerida ja külalistele atraktiivseks teha ning kuidas kaasata teaduspärandi väärtustamisel oma kogukonda.

Nii selle õpireisi kui teiste külastuste jooksul teistest muuseumitest pärit kolleegide kõrval õppimise tulemusena valmis Tartu Ülikoolis uusi haridusprogramme ja näitusi (näiteks näitus optikast TÜ muuseumi ajaloolises füüsika kabinetis või täiustatud programmid TÜ kunstimuuseumi vanade kultuuride näitusel).

Kolme ülikooli muuseumi koostööprojekt 17. sajandi tudengielust „Historical Student Stories for the Modern Students – Building Bridges over the ages and between Nordic countries“

Kolm ühise ajalooga ülikooli muuseumit – Tartu, Uppsala ja Helisingi ülikooli muuseumid on koostööprojekti raames võtnud ette 17. sajandi ülikoolielu teemade käsitlemise ja vahendamise. Projekt on haridusliku eesmärgiga – selgitada tänapäeva kooliõpilastele, kuidas käis õppimine ülikoolis ja üldine eluolu 17. sajandi Rootsi suurriigis. Projekti raames on korraldatud ühiseid rahvusvahelisi seminare ja kohtumisi ning valmis saanud muuseum-kohvri formaadis õppevahendid koolidele kõigis kolmes muuseumis.  Projekti peamiseks tulemuseks ongi kooli tellitavad haridusprogrammid koos „17. sajandi tudengikirstuga“ ning selle juurde nii õpetajatele kui kõigile huvilistele lisainfot pakkuv veebileht https://studentchest.eu/

Projekti lõpetab rahvusvaheline seminar Tartus 15.-16. juunil 2023. 

 

Projekti meeskonda kuuluvad:  Cecilia Ödman ja Leif Hallsén (Gustavianum, Uppsala); Pia Vuorikoski ja Merike Holmberg (Helsinki ülikooli muuseum); Kaarel Nõmmela ja Tiiu Kreegipuu (Tartu Ülikooli muuseum); headeks partneriteks on Tartu Rahvusvaheline kool ja Miina Härma Gümnaasium. 

Rohkem infot: Tiiu Kreegipuu, tiiu.kreegipuu@ut.ee, tel  +372 52 96113 

Teaduse populariseerija

Hullu Teadlase konverentsid pälvisid teaduse populariseerija märgise

Hull Teadlane raamatut lugemas.

Hullu Teadlase eksperimendihommik

Hull Teadlane hoiab käes ja vaatab inimese koljut.

Hullu Teadlase eksperimendihommik: keskaja masinad