Autor:
Andres Tennus

Erasmus+ õpirände projekt 2020-2022

Aastatel 2020-2022 osalemised Tartu Ülikooli muuseumi haridus- ja kommunikatsiooniosakonna töötajad Erasmus+ projektis „Muuseumitöötajate õpiränne muuseumihariduse arendamiseks ja avardamiseks teadusmuuseumis“ (projekt nr 2020-1-EE01-KA104-077728). Õpirände projekti raames käidi töövarjuna Hollandi, Rootsi ja Taani teadusmuuseumites.

Kokku kümme Tartu Ülikooli muuseumi töötajat said võimaluse õppida, kuidas käib igapäevane töö Põhjamaa parimates teadusmuuseumites – kuidas ja milliste vahenditega viiakse läbi haridusprogramme, planeeritakse ja koostatakse näitusi ning suheldakse oma partneritega.

Juba esimesel külastusel Hollandis, Leidenis asuvasse Teylers’i muuseumisse, said meie muuseumi haridustöötajad inspiratsiooni sellest, kuidas ajaloolisi teadusinstrumente demonstreerida ja külalistele atraktiivseks teha ning kuidas kaasata teaduspärandi väärtustamisel oma kogukonda.

Nii selle õpireisi kui teiste külastuste jooksul teistest muuseumitest pärit kolleegide kõrval õppimise tulemusena valmis Tartu Ülikoolis uusi haridusprogramme ja näitusi (näiteks näitus optikast TÜ muuseumi ajaloolises füüsika kabinetis või täiustatud programmid TÜ kunstimuuseumi vanade kultuuride näitusel).

Image
Erasmus + ja Solidaarsuskorpuse logod