Autor:
Carmen Kurg

Väljaanded

Tartu Ülikooli muuseum annab regulaarselt koos näituste, teadusprojektide või ülikooli tähtpäevadega välja kogumikke ülikoolist ja teadusloost. Igal aastal ilmub muuseumi ajakiri Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi. 

Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi

Kord aastas ilmuv väljaanne pühendub Eestis ainsana teaduse ja kõrghariduse ajaloole. Lisaks avaldatakse Tartu Ülikooli muuseumi kogudega seotud uurimusi. Teemanumbrid kujunevad traditsiooniliselt Tartu Ülikooli muuseumi aastakonverentsil peetud ettekannete põhjal, kuid vastu võetakse ka teisi nõuetele vastavaid artikleid. Kaastööd võivad olla nii Eestist kui ka väljastpoolt. Esimene keel on eesti keel, kuid avaldatakse ka saksa-, inglis- või venekeelseid artikleid. 

Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi ilmub nii paber- kui ka elektroonilise väljaandena, mis on kättesaadav avatud juurdepääsu põhimõttel Open Journals Systemi platvormil.  

Tartu Ülikooli ajaloo küsimuste väljaanded

Teised väljaanded

Tartu ülikooli kartseri lood
Tartu Ülikooli kartseri lood
„Tartu ülikooli kartseri lood“

Autorid Ken Ird ja Kristiina Tiideberg (2023)

Raamat ülikooli ajaloolistest tudengikartseritest pakub lugejale valiku värvikaid lugusid, mis põhinevad kas mõnel mälestuskatkel, kirjandusteosel, arhiiviallikal või anekdoodil. Kristina Viina fantaasiarikaste piltidega illustreeritud jutukesed juhatab sisse pikem ülevaade Tartu ülikooli kartserite ajaloost.

Raamat on saadaval eraldi väljaannetena eesti, inglise ja saksa keeles.
Kataloog "Kunst või teadus"
Kunst või teadus
Toimetajad Jaanika Anderson, Linda Kaljundi, Kadi Polli, Kristiina Tiideberg (2022)

Tekstide autorid Jaanika Anderson, Anne Arus, Agur Benno, Ken Ird, Mare Isakar, Eha Järv, Linda Kaljundi, Ken Kalling, Krister Kruusmaa, Lea Leppik, Kristina Norman, Ulrike Plath, Kadi Polli, Anu Rae, Ingrid Sahk, Ave Suija, Erki Tammiksaar, Kristiina Tiideberg, Epi Tohvri

Eri taustaga uurijate koostöös sündinud raamat vaatleb kunsti ja teaduse suhteid. Fookuses on kunstnike ja teadlaste vastastikmõjud mitmesuguste teadusalade, ennekõike botaanika ja zooloogia, meditsiini ja matemaatika ning geoloogia ja paleontoloogia uurimisel ja kujutamisel 19. sajandil ja 20. sajandi alguses.
Raamat "Karl Morgenstern 250. Qui vult, potest"
Karl Morgenstern 250. Qui vult, potest
Koostaja Jaanika Anderson (2020)

Autorid Mare Rand, Janika Päll, Malle Ermel, Dorothee von Hellermann, Moonika Teemus, Inge Kukk, Jaanika Anderson, Jürgen Barkhoff, Ivo Volt, Lea Leppik, Epi Tohvri, Juhan Maiste, Lucas Hafner, Kadri Tammur, Henn Käärik ja Kristiina Tiideberg

Kogumik on koostatud Saksamaalt pärit õpetlase Johann Karl Simon Morgensterni (1770–1852) 250. sünniaastapäevaks. Tartu Ülikoolis tegutses ta klassikalise filoloogia, kõnekunsti, esteetika, kirjandus- ja kunstiajaloo professorina ning ülikooli raamatukogu ja kunstimuuseumi juhina. Juba nooruses oli Morgensterni moto „Qui vult, potest“ – „Kes tahab, suudab“.
Raamat "Ars academica. Tartu Ülikooli kunstikogu"
Ars  academica. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost
Autorid Ingrid Sahk ja Moonika Teemus (2019)

Album „Ars academica. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost“ on esimene raamat, mis annab ülevaate Tartu Ülikooli suurest ja rikkalikust kunstikogust.

Raamatust leiab saatesõnade järelt ülevaate ülikooli kunstikogu ajaloost läbi kahe sajandi. Põhiosa albumist moodustavad saja kunstiteose reproduktsioonid koos kaastekstidega, mis annavad läbilõike ülikooli kunstikogu mitmekesisusest nii eri ajastute, koolkondade, kunstiliikide kui ka autorite kaupa. Tähelepanu on pööratud ka seostele ülikooli ajaloo ja sellega seotud isikutega.
Raamat "Tartu Ülikooli 100 nägu"
Tartu Ülikooli sada nägu
Koostanud Karoliina Kalda ja Mariann Raisma (2019)

Fotograaf Birgit Püve, kujundaja Maarja Roosi, keeletoimetaja Anu Lepp, tõlkija Juta Ristsoo, esemete fotod Andres Tennus

Raamat põhineb Tartu Ülikooli muuseumi fotonäitusel „Pane vaim valmis! Tartu Ülikooli sada nägu“.

Näituse tarbeks jäädvustas Eesti portreefotograaf Birgit Püve 100 väljapaistvat ülikooli teadlast ja õppejõudu koos mõne nende teadustööd iseloomustava esemega. Raamatus räägivad pildile püütud inimesed esemevaliku kõrval ka sellest, mida tähendab neile rahvusülikool ja miks on just nende eriala Eesti jaoks oluline.

Näitus ja raamat pälvisid ülemaailmse ülikoolimuuseumide võrgustiku aastaauhinna (2020).
Raamat "Tartu toomkirik"
Tartu toomkirik. Katedraal. Raamatukogu. Muuseum
Koostajad Mariann Raisma ja Krista Andreson (2018)

Toimetaja Anu Lepp, autorid Kaur Alttoa, Malle Ermel, Lea Leppik, Madis Maasing, Juhan Maiste, Martin Malve, Mihkel Mäesalu, Anu Ormisson-Lahe, Heiki Valk, keeletoimetaja Sirje Toomla, tõlkija Juta Ristsoo, kujundaja Maarja Roosi

Koguteos „Tartu Toomkirik. Katedraal. Raamatukogu. Muuseum“ annab sissevaate nii hoone arhitektuuriloost kui ka siin hoones tegutsenud asutustest kaheksasaja aasta jooksul.

Tegemist on esimese raamatuga Tartu toomkirikust, kus on kokkuvõtlikult sees uurimistulemuste praegune seis. Lisaks tekstilisele osale on raamatus üle 400 foto ja illustratsiooni, sh ainulaadsed joonised ja skeemid (nt Tartu toomkiriku ehitusetapid, Tartu bastionide kaart, Tartu ülikooli raamatukogu ruumide plaan aastast 1981 jmt).
Raamat "Akadeemiline vabariik. Tartu Ülikooli üliõpilaskond läbi aja"
Akadeemiline vabariik. Tartu Ülikooli üliõpilaskond läbi aja
Autorid Janet Laidla, Toivo Kikkas (2019)

Raamat „Akadeemiline vabariik. Tartu Ülikooli üliõpilaskond läbi aja“ on laiale lugejaskonnale mõeldud ülevaade ülikooli loost ja tudengielust eri aegadel.

Lühikesest pildimaterjaliga illustreeritud populaarteaduslikust raamatust saab ettekujutuse sellest, kus ja mida tudeng eri aegadel on söönud, kuidas ta oma õppetööd on planeerinud ja vaba aega veetnud ning milline oli 19. sajandi tudengikorter. Raamatusse on põimitud mõistete seletused, eripalgelised meenutused ja ilmekad fotod.
Raamat "Unistuste Raadi. Liphartide kunstikogu Eestis"
Unistuste Raadi. Liphartite kunstikogu Eestis
Koostajad Inge Kukk ja Ingrid Sahk (2015)

Autorid Juhan Maiste, Juta Keevallik, Inge Kukk, Ingrid Sahk, Piret Õunapuu, vastutav toimetaja Inge Kukk, kujundaja Tiina Viirelaid

Rikkalikult illustreeritud raamat käsitleb Raadi mõisahärradele von Liphartitele kuulunud kunstikogu kujunemist ning saatust Eestis 19.–20. sajandil.

Kataloogis on esitatud kõik 2015. aastal Eestis asuvad Raadi kogu maalid, graafikalehed, skulptuurid ja tarbekunstiesemed, millede päritolu on tõendatav. Kataloogiosale eelnevad artiklid annavad muuhulgas ülevaate Raadi mõisa ehitusloost, Reinhold von Lipharti tegevusest kunstiajaloolasena ning Eesti Rahva Muuseumi kunstikogu kujunemisest Raadi lossis 1920.–30. aastatel.
Raamat "Muusade mägi. Tartu Ülikooli muuseum Toomemäel"
Muusade mägi. Tartu Ülikooli muuseum Toomemäel
Autor Lea Leppik (2014)

Toomemäe arengulugu ja Tartu Ülikooli muuseumi varasid tutvustav raamat „Muusade mägi. Tartu Ülikooli muuseum Toomemäel“ on mõeldud nii sise- kui välisturistidele, kes soovivad saada ülevaadet Toomemäe loost.

Raamatust leiab lisaks huvitavatele faktidele ka põnevaid legende, arvukalt pilte nii aastate tagant kui tänapäevast ning Toomemäe kaardid, mis võimaldavad lugejal leida teda huvitavad ajaloolised kihistused, hooned ja mälestusmärgid.
Raamat "Tartu tähetorn - Old Observatory"
Tartu tähetorn – Tartu Old Observatory
Koostaja Lea Leppik (2011)

Autorid Jaan Einasto, Enn Ernits, Meelis Friedenthal, Olga Heinloo, Helle Jaaniste, Jaak Jaaniste, Leili Kriis, Karin Kollo, Janet Laidla, Virge Lell, Lea Leppik, Terje Lõbu, Toivo Maimets, Reet Mägi, Urmet Paloveer, Heivi Pullerits, Toomas Pung, Jüri Randjärv, Tiiu Sild, Sirje Sisask, Erik Tago, Imbi Tehver, Eda Tursk, Tõnu Tuvikene, Pekka Tätilä, Viljar Valder, Tõnu Viik

Tartu tähetorni 200. aastapäevaks ilmavalgust näinud teos pakub ülevaate asutuse väärikast ajaloost, seda kujundanud inimestest ning nende truudest abivahenditest. Eri autorite ühispingutusest sündinud raamatu on koostanud Lea Leppik.
Tartu Ülikooli muuseumi kogude kaardistamine
Tartu Ülikooli kollektsioonide kaardistamine 2006–2007
Aastail 2006–2007 viidi riikliku teaduskogude programmi raames läbi Tartu Ülikoolis leiduvate teaduskogude kaardistamine. Arvesse võeti nii neid kollektsioone, mis olid riiklikust programmist toetust saanud või taotlenud, kui ka neid, mis seda ei olnud teinud.

Nii saadi ülevaade sel ajahetkel Tartu ülikooli erinevates struktuuriüksustes olemas olnud kollektsioonidest, mis olid teadustöö tulemusena tekkinud.

Andmed Tartu ülikooli muuseumi kollektsioonid kohta sisestati ka rahvusvahelise muuseumiühingu ülikoolimuuseumide komitee UMAC andmebaasi.
Raamat "Dorpat-Jurjev-Tartu ja Voronež: ülikooli kollektsiooni saatus
Dorpat-Jurjev-Tartu ja Voronež: ülikooli kollektsiooni saatus
Koostajad Anu Hindikainen, Inge Kukk, Jelena Psenitsõna, Anatoli Vilkov

Riikidevahelise koostöö viljana valmis 2006. aastal illustreeritud kataloog Tartu Ülikooli kunstimuuseumile kuulunud kunstivaradest, mis Esimese maailmasõja eest Voroneži viidi. Kataloogis on esimest korda näidatud kõik Tartu Ülikoolist pärit maalid, Egiptuse ja antiikkunsti teosed.
Raamat "Leiutisi ja avastusi Tartu Ülikoolis"
Leiutisi ja avastusi Tartu Ülikoolis
Aastast 2002 ilmus populaarteaduslik sari „Leiutisi ja avastusi Tartu Ülikoolis“.

Neljast raamatust koosnev sari annab lühidalt ja lihtsas vormis ülevaate 19. sajandil Tartu ülikoolis tehtud tähtsamatest teadusavastustest.
Raamat "Puusse lõigatud pildid. Jaapani traditsiooniline puulõikegraafika"
Puusse lõigatud pildid. Jaapani traditsiooniline puulõikegraafika
Koostajad Inge Kukk ja Ingrid Sahk

Näitusega „Puusse lõigatud pildid. Jaapani traditsiooniline puulõikegraafika“ kaasnenud kataloogis on reprodutseeritud kõik näitusel eksponeeritud tööd. Kataloog annab ammendava ülevaate jaapani trükigraafikast ülikooli kunstimuuseumi kogudes. Veel on kirjutatud jaapani traditsioonilise ukiyo-e puulõikegraafika motiividest, kollektsioneerimisest, valmistamisest ning puulõikegraafika arengust 20. sajandil.
Raamat "200 aastat Tartu Ülikooli kunstimuuseumi"
200 aastat Tartu Ülikooli kunstimuuseumi
Koostajad Inge Kukk, Laidi Laiverik, Ingrid Sahk, Jaanika Tiisvend, Külli Valk

Tartu Ülikooli kunstimuuseumi 200. juubeli puhuks koostatud kataloog tutvustab 1803. aastal asutatud kunstimuuseumi kujunemist ning väärikat ajalugu. Kataloogis on fotoreproduktsioonid ning kirjed kogusse kuuluvate kunstiväärtuste valikust. Samuti on toodud lühiülevaated eri kogude olemusest, sisust ja kujunemisest.

Soeta raamat

Tartu Ülikooli muuseumi väljaanded on müügil muuseumipoes Tartu toomkirikus. Väike valik on saadaval ka ülikooli e-poes.

Tartu Ülikooli muuseumis peetud vestlusring "Naised teaduses: Kas sookoll kimbutab teadust?"

Naised teaduses. Kas sookoll kimbutab teadust?

Teadusprojektid

Tartu Ülikooli töötajad omandasid uusi teadmisi Erasmus+ lühiajalise õpirände projekti raames Portugalis, Coimbra Ülikooli muuseumis

Franz Joseph Ruprecht ja Alexander Postels vetikaid kogumas. Illustratsioon Postelsi ja Ruprechti teosele „Illustrationes algarum“ (Vetikate pildid). Peterburi, 1840. Koloreeritud litograafia

Teadusprojekt „Kunst või teadus"