Autor:
Andres Tennus

Hullu Teadlase X uurimistööde konkurss „Vinged ringed“

Ka sel õppeaastal ootame kõigi Eesti koolide 1.–3. klassi õpilasi avastama teadust ning koostama Hullu Teadlase abiga uurimistöid aineringluse ja ringmajanduse teemadel. Registreerimine kestab 12. novembrini.

Projekti jooksul saavad lapsed teada, et kõik on looduses pidevas ringluses, aga inimesed alles otsivad võimalusi, kuidas kasutatavaid aineid paremini ringluses hoida. See ei tähenda mitte ainult näiteks prügi sorteerimist, vaid ka teadlikumaid otsuseid asjade ostmisel ja tootmisel, et neid oleks võimalik lihtsalt ümber töötada. Saadud teadmiste põhjal saavad lapsed teha uurimistöö, et kogeda, mis on teaduse tegemine, ning tekitada neis huvi ise maailma kohta rohkem uurida. Uurimistööd võib teha mõlemal teemal ja õpilastel on vabad käed, mida täpselt uurida.

PAKUME

 • materjale õpilaste uurimishimu toetamiseks
 • veebikohtumist Hullu Teadlasega
 • teemaga seotud muuseumitunni soodustust
 • soodustust Hullu Teadlase kutsumisel kooli
 • tuge õpilaste esimese uurimistöö valmimisel

Novembri alguses saadetavate materjalidega jagame ka mõne nipi, kuidas leida teema ja mil viisil uurimistööd koos lastega teha. Lisame ka paar temaatilist tunnimaterjali uurimusliku õppe kohta. Detsembris toimub videokohtumine Hullu Teadlasega, kes vastab laste ja õpetajate tekkinud küsimustele. Küsimusi saab saata ette ja esitada ka kohtumise ajal.

Lisaks on kõikidel soovijatel võimalus kutsuda Hull Teadlane enda juurde soodushinnaga esinema. Teadlane räägib ringetest ning teeb ägedaid ja efektseid katseid, mida on põnev vaadata ka lastel, kes projektis ei osale. Esinemine kestab 45 minutit ja maksab 150 eurot koos sõidukuludega.

Veel oleme loonud ringeteemalise muuseumitunni, kuhu uurimistööde konkursil osalejad saavad tulla soodushinnaga neli eurot õpilase kohta. Programmis tutvustatakse õpilastele lõbusate katsete kaudu, millised on vee, lämmastiku ja süsiniku ringe looduses. Muu hulgas saab näha suurt pilve, silmitseda mikroskoobiga mullaelustikku ja vaadata fotosünteesi.

Uurimisprojektis osalemiseks tuleb moodustada 1.–3. klassi õpilastest sobivas suuruses rühm. Selle liikmete arv ei ole piiratud, kuid see peaks võimaldama uurimistöös osaleda igal õpilasel. Tööd tuleb esitada kevadel (märtsis) ja žürii valib nende seast parimad, kes saavad osa Tartu Ülikooli ja meie partnerite välja pandud auhinnaekskursioonidest. Lõpuüritusele, kus esitletakse parimaid töid, saab igast rühmast tulla kuni neli õpilast.

AJAKAVA

 • september–november 2023: registreerimine
 • november 2023: toetavad materjalid õpetajatele ja õpilastele
 • detsember 2023: kohtumine Hullu Teadlasega
 • veebruar–märts 2024: uurimistööde esitamine
 • aprill 2024: parimate autasustamine
   

REGISTREERIMINE
 

VAATA KONKURSI TUTVUSTAVAT VIDEOT