Autor:
Tartu Ülikooli muuseumi kogu

Kuidas teha halba teadust?

Mis on teadus ja mis on kunst? Kas teadusliku meetodi kasutamisest piisab, et teha head teadust? Milline kahju saab olla halvasti tehtud teadusel? Kas tavalisel inimesel on lootust hinnata teadusliku uurimuse väärtust? Neid küsimusi lahkab TÜ muuseumi, Kumu ja EKA koostööprojekti valminud näitusega „Kunst või teadus“ seotud haridusprogramm, mis aitab kaasa teadusliku meetodi rakendamise oskuste arendamisele.

Märksõnad: teaduslik meetod, teadustöö etapid andmete kogumisest järelduste tegemiseni, uurimistöö oskused, uurimuslik õpe, teaduse ajalugu, teaduseetika

Kestus: 60-75 min

Hind: 6 € õpilase kohta

 

Õpitulemused

Haridusprogrammi läbinud õpilane:

· teab teadusliku meetodi põhisisu ja etappe;

· eristab head ja halba teadust (lähtuvalt tänapäevastest teadustöö üldtunnustatud kriteeriumitest);

· analüüsib kriitiliselt teadusandmeid, sh ajaloolisi teaduspilte ja õppevahendeid;

· teab teaduseetika põhialuseid;

· arendab meeskonnatöö oskuseid.

Seos õppekavaga

Programmis osalemine aitab arendada üldpädevustest eeskätt sotsiaalset pädevust aga ka kultuuripädevust. Läbi teadusliku kirjaoskuse arendamise seostub programm läbivate teemadega teabekeskkond ja meediakasutus; tehnoloogia ja innovatsioon ning väärtused ja kõlblus. Ainealaselt on programm kõige otsesemalt seotud uurimistöö aluste ainega, toetab ka sotsiaalainete (ühiskonnaõpetus) oskuste ja põdevuste omandamist.

 

Toimumiskoht: “Kunst või teadus” näitusesaal ja õppeklass Tartu toomkirikus

Läbi viib: Klaus-Peeter Ladva

Hullu Teadlase kabinet Tartu Ülikooli muuseumis

Koolivaheaja programm Tartu Ülikooli muuseumis 

Hull Teadlane

Koolivaheaja programm Tartu Ülikooli muuseumis

Hull Teadlane

Hullu Teadlase sügislaager