Author:
Angelina Pjatkovskaja

Hügieen ehk tervis on meie endi kätes

Kas sa tead, kuidas tervist enda kätte võtta? Kas tunned „fotosüüdistustelt“ ära pandeemiatekitajad? Haridusprogrammis leiame neile ja teistele hügieeniga seotud küsimustele vastused. Muuhulgas saame teada, mis seos on meeskuradil ja kummikinnastel, teeme lihtsa teadusliku katse ja valmistame bakteri pildiga kaardi. 

Märksõnad: inimeseõpetus, loodusõpetus, bakter, viirus, hügieen 

Kestus: 60 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused:  

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • järgib hügieeninõudeid ning väärtustab tervislikke eluviise; 
  • tunneb tervisliku eluviisi põhimõtteid;  
  • teeb lihtsate vahenditega ja ohutult katseid, et uurida, kuidas mikroorganismid levivad;  
  • väldib enda ja teiste tervise kahjustamist;  
  • toob näiteid mikroorganismidest ja nende mõjust inimese tervisele.  

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab riikliku õppekava teemasid „Tervis ja ohutus“. Haridusprogramm arendab enesemääratluspädevust. 

#õppimine
Asteroid Research Training Workshop - Tartu Ülikool

Kandideerimine asteroidiuuringute koolitusele

#õppimine
Projektijuhtimise terminite töötuba