Autor:
Erakogu

Erasmus+ õpirände projekt 2023—2024  

Tartu Ülikooli töötajad osalevad Erasmus+ lühiajalise õpirände projektis (KA122-ADU) , mis keskendub täiskasvanuharidusele.

Projekti “Tartu Ülikooli muuseumi töötajate õpiränne uute praktikate õppimiseks ja rakendamiseks ajalooliste teaduskollektsioonidega töötamisel ning kommunikeerimisel“  eesmärk on pakkuda Tartu Ülikooli muuseumi töötajatele võimalust saada uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi ajaloolise teaduspärandiga tegelevatest tunnustatud muuseumidest ning nendega sarnastest mitteformaalse täiskasvanuharidusega tegelevatest asutustest Euroopas. Osalejad õpivad projekti käigus, kuidas paremini tutvustada 19.-20. sajandi teaduslugu oma spetsiifiliste instrumentidega võimalikult paljudele kultuurihuvilistele, rakendades selleks erinevaid viise alates näitustel eksponeerimisest kuni sotsiaalmeediani. Samuti kogutakse nippe, kuidas juurutada näitusetegevuses, haridus- ja publikuprogrammides kaasaegse museoloogia parimaid praktikaid, mis tagavad samas museaalide säilimise ka järgnevateks aastasadadeks.   

Projektiga on seatud kolm eesmärki:    

1) teadmised ja oskused kahe uue püsinäituse planeerimiseks,    

2) kestliku arengu võimalused ja praktikad muuseumi igapäevatöös,     

3) rahvusvaheliste kontaktide loomine välismaiste muuseumidega.   

  

Projekt võimaldab korraldada õpirände kolme sihtkohta seitsmeliikmelisele grupile:   

Coimbra Ülikooli muuseumis omandatud õpitulemuste kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused kuuluvad autoritele ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.   

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur Erasmus+ programmist.

Image
Erasmus + ja Solidaarsuskorpuse logod