Autor:
Erakogu

Tartu Ülikooli töötajad omandasid uusi teadmisi Erasmus+ lühiajalise õpirände projekti raames Portugalis, Coimbra Ülikooli muuseumis

23.—24. novembril 2023 külastas seitse Tartu Ülikooli muuseumi töötajat Euroopa Liidu Erasmus+ projekti õpirände raames Portugalis Coimbra Ülikooli geofüüsika ja astronoomia observatooriumi ja Coimbra Ülikooli teadusmuuseumi. Coimbra Ülikooli museoloogia õppejõu Pedro Casaleiro ja tema doktorantide juhendamisel omandati uusi oskusi ja teadmisi, mida edaspidi rakendada Tartu Ülikooli muuseumi tähetorni  ja varakambri uue ekspositsiooni kontseptsiooni loomisel, kogude haldamisel ning museaalide säilitamisel ja eksponeerimisel.  

Coimbras saadi ideid, kuidas paremini korraldada Tartu tähetornis avalikkusele suunatud vaatlusi ning planetaariumi programme ning nendest teavitada avalikkust. Coimbra observatooriumis  tutvuti mitmete meiegi tähetornis olemasolevate teadusriistadega, mille kasutamise ja valmistamise kohta saadi uusi teadmisi, mida saab edaspidi kasutada Tartu Ülikooli muuseumi tähetorni museaalide konserveerimisel, eksponeerimisel ja teabetekstide koostamisel.  

Coimbra Ülikooli ajaloolised kollektsioonid ning nende koondamine ühtsesse teadusmuuseumisse ja nende nutikas eksponeerimine on äratanud üleeuroopalist tähelepanu ja tunnustust. Sealne eeskuju, kuidas erinevate valdkondade teadusriistade ja õppevahendite abil seletatakse teadusloo probleeme, väärib kasutamist Tartu Ülikooli muuseumi ekspositsioonide loomisel, kuna sel viisil loodud väljapanek pakub huvi mitte üksnes erialaspetsialistidele, vaid laiemale avalikkusele. 

Uudseks teadmiseks Tartu Ülikooli muuseumi töötajatele oli Coimbra observatooriumi päikesepildistuste klaasplaatide kollektsioon, nende konserveerimine ja hoiustamine. Kuna sarnaseid klaasplaate on ka Tartu Ülikooli muuseumis, siis edaspidi on omandatud kogemuste põhjal võimalik neid teadlikumalt hoiustada ja infosüsteemide kaudu avalikkusele kättesaadavamaks teha. 

 

Projekti rahastab Euroopa Liit.  Avaldatud seisukohad ja arvamused kuuluvad autoritele ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.   

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur Erasmus+ programmist. 

Lisateave

Tartu Ülikooli muuseumis peetud vestlusring "Naised teaduses: Kas sookoll kimbutab teadust?"

Naised teaduses. Kas sookoll kimbutab teadust?

Franz Joseph Ruprecht ja Alexander Postels vetikaid kogumas. Illustratsioon Postelsi ja Ruprechti teosele „Illustrationes algarum“ (Vetikate pildid). Peterburi, 1840. Koloreeritud litograafia

Teadusprojekt „Kunst või teadus"

Astronoomialoeng

Astronoomialoeng „Astronoomia-aasta 2023“