Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Vulkaanid ja maavärinad

Haridusprogramm keskendub Maa siseehitusele ning maavärinate tekkepõhjustele. Uurime vulkaane ning tutvume mõne kuulsamaga põhjalikumalt. Teeme vahva vulkaanipurske katse.

Märksõnad: Maa, vulkaanid, maavärinad, geograafia, geoloogia, laamtektoonika 

Kestus: 60—90 min  

Hind: 6 € õpilase kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • kirjeldab üldjoontes maa siseehitust ja selle uurimise võimalusi; 
  • selgitab, kuidas vulkaanid tekivad ja purskavad; 
  • kirjeldab, mis tekitab maavärinaid ja mida need endaga kaasa võivad tuua. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete valdkonna II ja III kooliastme õppeesmärke „Planeet Maa“, „Pinnavormid ja pinnamood“, „Inimene uurib loodust“ ja „Loodusnähtused“. Üldpädevustest arendab suhtlus- ja loodusteaduste pädevus.