Autor:
Andres Tennus

Vinged ringed

Haridusprogrammis on fookuse all kestlik areng. Hull Teadlane selgitab lõbusate katsete vahendusel, millised on vee, lämmastiku ja süsiniku ringed looduses. Muuhulgas saab näha suurt pilve, vaadata mikroskoobiga mullaelustikku ning näha fotosünteesi. Tunnis tutvustatakse ka ringmajanduse põhimõtteid, sidudes need aineringetest saadud teadmistega.

Märksõnad: loodusõpetus, aineringlus, veeringe, süsihappegaas, keemia, ringmajandus, tarbimine, kestlik areng

Kestus: 60-70 min

Hind: 6 € õpilase kohta

 

Õpitulemused

Programmi läbinud õpilane:

· teab, kuidas toimib veeringe looduses;

· teab, kuidas toimib looduses lämmastiku ringe;

· teab, mis on CO2, kuidas toimib looduses selle ringe ja mis juhtub, kui seda saab liiga palju;

· teab, mis on ringmajandus;

· on teadlik säästvast tarbimisest.

 

Seos õppekavaga: Haridusprogrammis osalemine aitab kaasa loodusteaduste alase pädevuse arendamisele. Läbivatest teemadest on fookuses keskkond ja jätkusuutlik areng. Ainetest toetab programm eeskätt loodusainete oskuste ja pädevuste arendamist, teemasid selgitatakse lähtuvalt kooliastmele kohastest mõistetest ja metoodikast.

 

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli muuseumi õppeklass (Lossi 25)

Läbi viib: Hull Teadlane

Hullu Teadlase sünnipäev

Hullu Teadlase sünnipäev „Tagasi keskaega“

Euroopa päeva veebiloeng 7. mail

Huvilisi oodatakse 7. mail Euroopa päeva avalikule veebiloengule

Hulluteadlase kabinet

Kutsu Hull Teadlane kooli