Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Vana-Kreeka muinasjutuline maailm

Haridusprogrammis vaatleme Vana-Kreeka skulptuure, otsime muinasjututegelasi „kujude metsast“, mõistatame ja räägime lugusid imetabastest loomadest. Lapsed saavad vestelda oma lemmikloomadest ning joonistada luulehobu Pegasosele tiivad, saba ja juuksed.  

Märksõnad: Vana-Kreeka müüdid, muinaslood, mõistatamine, vaatlemine, loovtegevus 

Kestus: 45–60 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud laps:  

  • kuulab ja esitab asjakohaseid küsimusi; 
  • teab, mis on muinaslugu ja mis tõestisündinud lugu; 
  • vaatleb ja kirjeldab ümbrust;  
  • joonistab paremini. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava teemat „Keel ja kõne“ ning „Kunst“. Üldpädevustest arendab haridusprogramm jutustamise, kuulamise ja suhtlemise pädevust. Muinasjuttude ja müütide kaudu tutvustab programm ka lastekirjandust.