Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Vana-Kreeka mütoloogia ja kirjandus

Haridusprogrammis tutvume Vana-Kreeka kunstis kujutatud müütide ja tragöödiate tegelaskujudega. Arutleme, kuidas Vana-Kreeka kultuur on mõju avaldanud hilisemale Euroopa kultuurile. Haridusprogrammi eeltööna võiksid õpilased koostada ühe müüditegelase või Olümpose jumala tutvustuse ja seda muuseumis vastava kuju juures esitleda.  

Märksõnad: müüt, eepos, valm, komöödia, tragöödia, amfiteater, Olümpose jumalad, Homeros 

Kestus: 60–90 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • teab religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis;  
  • näeb antiikkirjanduse mõju hilisemale Euroopa kultuurile;  
  • seostab kunstiteoseid antiikmüütidega;  
  • mõistab maailma kultuurilist mitmekesisust nii ajaloos kui ka tänapäeval;  
  • hindab ja väärtustab kultuuriväärtusi. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, õpipädevust ja suhtluspädevust.