Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Vana-Kreeka mütoloogia ja kirjandus

Haridusprogrammis tutvume Vana-Kreeka kunstis kujutatud müütide ja tragöödiate tegelaskujudega. Arutleme, kuidas Vana-Kreeka kultuur on mõju avaldanud hilisemale Euroopa kultuurile. Haridusprogrammi eeltööna võiksid õpilased koostada ühe müüditegelase või Olümpose jumala tutvustuse ja seda muuseumis vastava kuju juures esitleda.  

Märksõnad: müüt, eepos, valm, komöödia, tragöödia, amfiteater, Olümpose jumalad, Homeros 

Kestus: 60–90 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • teab religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis;  
  • näeb antiikkirjanduse mõju hilisemale Euroopa kultuurile;  
  • seostab kunstiteoseid antiikmüütidega;  
  • mõistab maailma kultuurilist mitmekesisust nii ajaloos kui ka tänapäeval;  
  • hindab ja väärtustab kultuuriväärtusi. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, õpipädevust ja suhtluspädevust. 

Teaduse populariseerija

Hullu Teadlase konverentsid pälvisid teaduse populariseerija märgise

Hull Teadlane raamatut lugemas.

Hullu Teadlase eksperimendihommik

Hull Teadlane hoiab käes ja vaatab inimese koljut.

Hullu Teadlase eksperimendihommik: keskaja masinad