Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Vana-Kreeka muinasjutulised loomad ja kangelased

Haridusprogrammis vaatleme Vana-Kreeka skulptuure ning jutustame muinasjutuliste loomade ja kangelastega seotud iidseid lugusid. Lapsi kaasatakse kunstiteoseid uurima, kirjeldama ning lugudele lahendusi välja mõtlema. Teeme kujude poose järele, lahendame töölehte ning joonistame oma fantaasiaküllase „iseloomulooma“. 

Märksõnad: Vana-Kreeka müüdid, muinaslood, kangelased, vaatlemine, loovtegevus 

Kestus: 45–60 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused

Haridusprogrammi läbinud õpilane:  

  • kuulab ja mõistab, mida talle räägitakse; 
  • esitab asjakohaseid küsimusi  
  • teeb vahet muinasjutulisel ja päriselutegelasel; 
  • teab mõnda Heraklese vägitegu ja tunneb kunstiteosel ära muinasjutulise looma; 
  • joonistab oma kujutluspildi järgi; 
  • vaatleb tähelepanelikumalt ning väljendab end paremini. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli I astme riikliku õppekava. Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, õpipädevust ja suhtluspädevust.