Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Vana-Kreeka kultuur ja kunst

Haridusprogrammis uurime Tartu Ülikooli kunstimuuseumi antiiksete skulptuuride jäljendeid. Jutustame nende põhjal, kuidas arenes Vana-Kreeka kultuur Mükeene ajastust hellenismini. Pöörame tähelepanu tähtsatele kunstitöödele ja nende autoritele. Samuti vaatame, kuidas inimest toona kujutati. Räägime ka antiikkultuuri mõjust hilisemale Euroopa kultuurile. Haridusprogrammis toimub rühmatöö. 

Märksõnad: ajalugu, kirjandus, originaal, jäljend, vabafiguur, kore, egiptuse poos, arhailine naeratus, portreekunst, punasefiguuriline vaasimaal

Kestus: 60 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • vaatleb ja analüüsib kunstiteoseid;  
  • seostab kunstiteoseid Vana-Kreeka kultuuriga;
  • väärtustab kunsti kui ajaloo allikat; 
  • teab, mis tähendab reljeef, vabafiguur, portreebüst, skulptuurigrupp, Egiptuse poos, arhailine naeratus;  
  • mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ja väärtustab kultuurilist mitmekesisust.

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, õpipädevust ja suhtluspädevust.   

Teaduse populariseerija

Hullu Teadlase konverentsid pälvisid teaduse populariseerija märgise

Hull Teadlane raamatut lugemas.

Hullu Teadlase eksperimendihommik

Hull Teadlane hoiab käes ja vaatab inimese koljut.

Hullu Teadlase eksperimendihommik: keskaja masinad