Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Vana-Kreeka kultuur ja kunst

Haridusprogrammis uurime Tartu Ülikooli kunstimuuseumi antiiksete skulptuuride jäljendeid. Jutustame nende põhjal, kuidas arenes Vana-Kreeka kultuur Mükeene ajastust hellenismini. Pöörame tähelepanu tähtsatele kunstitöödele ja nende autoritele. Samuti vaatame, kuidas inimest toona kujutati. Räägime ka antiikkultuuri mõjust hilisemale Euroopa kultuurile. Haridusprogrammis toimub rühmatöö. 

Märksõnad: ajalugu, kirjandus, originaal, jäljend, vabafiguur, kore, egiptuse poos, arhailine naeratus, portreekunst, punasefiguuriline vaasimaal

Kestus: 60 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • vaatleb ja analüüsib kunstiteoseid;  
  • seostab kunstiteoseid Vana-Kreeka kultuuriga;
  • väärtustab kunsti kui ajaloo allikat; 
  • teab, mis tähendab reljeef, vabafiguur, portreebüst, skulptuurigrupp, Egiptuse poos, arhailine naeratus;  
  • mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ja väärtustab kultuurilist mitmekesisust.

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, õpipädevust ja suhtluspädevust.