Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Vana-Kreeka kultuur

Haridusprogrammis uurime Tartu Ülikooli kunstimuuseumi antiiksete skulptuuride jäljendeid. Jutustame nende põhjal, kuidas arenes Vana-Kreeka kultuur Mükeene ajastust hellenismini. Seostame neid perioode Kreeka tähtsate paikadega ja kultuurisaavutustega. Vestleme Olümpose jumalatest, pidustustest, arhitektuurist, spordist ja ajaloolistest isikutest. Soovi korral on võimalik riietuda Vana-Kreeka rõivastesse. 

Märksõnad: ajalugu, kirjandus, Vana-Kreeka kultuur, linnriik, akropol, tempel, olümpiamängud, kangelased, religioon, Olümpose jumalad, teater, kunst, eluolu 

Kestus: 45–60 min  

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud õpilane:  

  • teab Vana-Kreeka kultuuri iseloomulikke jooni; 
  • väärtustab kunstiteost kui ajaloo allikat; 
  • teab Vana-Kreeka religiooni, tunneb kunstis ära mõned jumalad; 
  • tunneb kunstis ära tähtsamad ajaloolised isikud; 
  • tunneb ära tänapäeva kultuurist seoseid Vana-Kreeka kultuuriga. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, suhtluspädevust, õpipädevust.