Autor:
Ele Loonde

Toomkiriku saladused

Haridusprogramm toimub muuseumi saladuste kambris, kus uurime Eesti suurima keskaegse kiriku, Tartu toomkiriku saladusi. Jutustame legende, otsime märke minevikust ja pakume vastuseid lahenduseta küsimustele. Lapsed saavad osaleda otsimismängus ja lahendada meeskonnana mõistatusi.

Märksõnad: legendid, keskaeg, loovmängud, meeskonnatöö 

Kestus: 45–60 min 

Hind: 6 € õpilase kohta 

Õpiväljundid  

Haridusprogrammi läbinud laps:  

  • teab, millal oli Eestis keskaeg, ja oskab võrrelda keskaegset Tartut tänasega; 
  • teab, miks on Tartu kesklinnas varemed, mis on toomkirik ning miks on Tartus Toomemägi ja Tallinnas Toompea; 
  • oskab selgitada, milliseid erinevaid rolle täitis kirik keskaja inimese elus; 
  • teab, mis on legend, ja oskab selgitada legendide erinevusi ajaloos; 
  • teab, kuidas tegutseda rühmas. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkonda „Mina ja keskkond“, aga ka „Keel ja kõne“ ning „Kunst“. Üldpädevustest arendab haridusprogramm sotsiaalseid pädevusi.

Õpiväljundid  

Haridusprogrammi läbinud laps:  

  • teab, millal oli Eestis keskaeg, ja oskab võrrelda keskaegset Tartut tänasega; 
  • teab, miks on Tartu kesklinnas varemed, mis on toomkirik ning miks on Tartus Toomemägi ja Tallinnas Toompea; 
  • oskab selgitada, milliseid erinevaid rolle täitis kirik keskaja inimese elus; 
  • teab, mis on legend, ja oskab selgitada legendide erinevusi ajaloos; 
  • teab, kuidas tegutseda rühmas. 

Seos õppekavaga

Haridusprogram toetab põhikooli riikliku õppekava sotsiaalainete valdkonnast „Inimeseõpetuse“ ning „Keele ja kirjanduse“ valdkondi. Samuti aitab haridusprogramm kaasa kultuuri- ja väärtuspädevuse ning suhtluspädevuse arendamisele. Puudutame kultuurilise identiteedi ning väärtuste ja kõlbluse aspektide teemadega.