Autor:
Tartu 2024, Mana Kaasik

Tartu Ülikooli muuseumide esindajad valiti ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatusse

Tartu Ülikooli muuseumide esindajad valiti ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatusse. Jaanika Anderson, Külli Lupkin ja Reet Mägi kuuluvad järgmisel kolmel aastal ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatusse.  

ICOM Eestile valiti 2. juunil toimunud üldkoosolekul uus juhatus aastateks 2023–2026. ICOM on Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu, kuhu kuulub üle 20 000 muuseumi ning ligi 40 000 individuaalliiget 119 riigist ja piirkonnast. ICOMi Eesti Rahvuskomiteesse kuulub 228 individuaalliiget erinevatest muuseumidest ja 12 muuseumi institutsionaalse liikmena.  

Tartu Ülikooli muuseumidest valiti uude juhatusse Tartu Ülikooli muuseumi teadusdirektor Jaanika Anderson ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Külli Lupkin ning Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia näituste ja loodushariduse osakonna juhataja Reet Mägi.  

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia esindaja Reet Mäe sõnul on oluline kuuluda ICOM Eesti rahvusvahelisse muuseumikogukonda. „Korraldustegevuste juurde tõi mind eelmise juhatuse asutatud keskkonnatöörühm ja rohelise muuseumi programmi loomine. Ka edaspidi pälvivad minu tähelepanu muuseumide võimalused panustada ja toimida keskkonnahoidlikult,“ sõnas Mägi. 

Teate edastasid:  

Ilona Piirimägi  

Tartu Ülikooli muuseumi kommunikatsiooni spetsialist  

ilona.piirimagi@ut.ee  

+372 5656 8623  

 

Silvia Luik 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia  

turundus- ja kommunikatsioonijuht  

silvia.luik@ut.ee  

+372 5193 9339