Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Tartu Ülikool Eesti kultuuriloos

Eesti vanim ülikool on teinud kaasa Eesti ajaloo keerdkäigud alates 17. sajandist. Haridusprogrammis vaatame Eesti kultuurilugu ülikooli loo kaudu, õpime tundma mõningaid Tartu Ülikooliga seotud isikuid ning selle teadussaavutusi. 

Märksõnad: ajalugu, uusaeg, Rootsi aeg, kultuurilugu, hariduse ajalugu, eluolu, ülikool, teadusajalugu, arhitektuur, rahvuskultuur ja -ülikool

Kestus: 60–90 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused 

Tunni läbinud õpilane:   

  • kirjeldab lühidalt Tartu Ülikooli ajaloo erinevaid perioode Eesti ajaloo kontekstis; 
  • kinnistab teadmisi Eesti uusajast; 
  • nimetab Tartu Ülikooli ajalooga seotud tähtsamaid isikuid ning avastusi; 
  • kirjeldab Tartu Ülikooli rolli Eesti kultuuriloos; 
  • mõistab ja mõtestab rahvusülikooli ja rahvusteaduste rolli ajaloos. 

Seos õppekavaga

Muuseumitund arendab põhikooli riikliku õpekava üldpädevustest sotsiaalset, suhtlus- ja väärtuspädevust.