Author:
Angelina Pjatkovskaja

Tähistaevas

Haridusprogrammis õpime tundma tähtkujusid, nende liikumist taevas ning nendega seotud legende. Nooremate osalejatega valmistame mõne meelepärase tähtkuju. Vanemate õpilastega tutvume pööratava taevakaardiga. 

Märksõnad: astronoomia, tähtkujud, mütoloogia 

Kestus: 30–45 min   

Hind: 6 € osaleja kohta

Image

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • kirjeldab, mis on tähtkujud ja kuidas neid kasutatakse tänapäeva teaduses; 
  • tunneb tähistaeva liikumise põhimõtteid;  
  • nimetab ja leiab olulisemaid tähtkujusid. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava I astme õppe- ja kasvatuseesmärke „Uurimisoskused“ ja „Loodusnähtused“. Haridusprogramm arendab suhtlus- ja loodusteaduste pädevust. 

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • kirjeldab tähtkujude olemust ja kasutusviisi tänapäeva teaduses; 
  • tunneb tähistaeva liikumise põhimõtteid;  
  • nimetab ja leiab olulisemaid tähtkujusid. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli õppekava II astme õppe- ja kasvatuseesmärke „Uurimisoskused“, „Loodusnähtused“ ja „Maailmaruum“. Haridusprogramm arendab suhtlus- ja loodusteaduste pädevust. 

#õppimine
Asteroid Research Training Workshop - Tartu Ülikool

Kandideerimine asteroidiuuringute koolitusele

#õppimine
Projektijuhtimise terminite töötuba