Autor:
Tartu Ülikooli muuseumi kogu

Programm „17. sajandi tudengi reisikirst“

17. sajandil oli Eesti osa Rootsi riigist. Tavaliselt räägitakse selle ajaga seoses sõdadest ja valitsemisest, sekka ka ülikooli rajamisest, rahvaharidusest ja kirjakeele arengust. Kuidas aga tol ajal inimesed elasid, reisisid ja omavahel suhtlesid? Mille poolest erinesid (üli)koolides õppijad ja õppimine tänastest õpilastest ja koolides õpitavast? Nende ja teiste küsimuste üle arutletakse põhikooli 8. klassile ja gümnaasiumile suunatud haridusprogrammis. 

Märksõnad: uusaeg, 17. sajand, ülikoolid, hariduse ajalugu, religioonilugu, teaduse ajalugu, Tartu, kirjakeele areng, ajalooline geograafia 

Kestus: 90 min 

Hind: 6 eurot õpilase kohta 

Õpitulemused: 

Tunni läbinud õpilane: 

  • teab Tartu Ülikooli loomise ja arengu lugu 17. sajandil Rootsi suurriigi kontekstis; 

  • iseloomustab Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal; 

  • analüüsib allikaid (kaart, üliõpilase kiri) ja lahendab nende abil ülesandeid; 

  • näitab muutusi Põhja-Euroopa poliitilisel kaardil 17. Sajandil; orienteerub ajaloolisel kaardil; 

  • kirjeldab 17. sajandi maailmapilti, selgitab reformatsiooni ja teaduse arengu mõju sellele; 

  • mõistab luterluse mõju ning Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, ajaloos ja tänapäeval. 

Seos õppekavaga 

Muuseumitund arendab üldpädevustest kultuuri- ja väärtuspädevust ning sotsiaalset kodanikupädevust.

Programmis pööratakse läbivatest teemadest erilist tähelepanu keskkonnale ja jätkusuutlikule arengule. 

 

Haridsuprogrammi on võimalik tellida ka kooli.

Programmi juhib: Kaarel Nõmmela, Tiiu Kreegipuu 

 

Hullu Teadlase sünnipäev

Hullu Teadlase sünnipäev „Tagasi keskaega“

Euroopa päeva veebiloeng 7. mail

Huvilisi oodatakse 7. mail Euroopa päeva avalikule veebiloengule

Hulluteadlase kabinet

Kutsu Hull Teadlane kooli