Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Praktiline astronoomia

Haridusprogramm annab esmateadmised sellest, kuidas objekte taevast üles leida. Uurime, mida on võimalik vaadelda palja silmaga ja kuidas kasutada pööratavat taevakaarti. Haridusprogrammi lõpus teeme lühidalt tutvust kõige tavalisemate amatöörteleskoopidega. 

Märksõnad: astronoomia, tähtkujud, planeedid, taevakaart 

Kestus: 60–90 min  

Hind: 6 € õpilase kohta

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • teab, mis on tähtkujud ja kuidas neid kasutatakse teaduses; 
  • tunneb tähistaeva liikumise põhimõtteid; 
  • nimetab ja leiab olulisemad tähtkujud. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete ainevaldkonna III astme õpi- ja kasvatuseesmärke „Inimene uurib loodust“. Gümnaasiumi õppekavast toetab haridusprogramm huvi kasvatamist loodusteaduste vastu ja probleemide lahendamist kasutades õpitud meetodeid. Üldpädevustest arendab haridusprogramm suhtlus- ja loodusteaduste pädevust.