Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Päikesesüsteem

Haridusprogrammis tutvume Päikesesüsteemi osadega. Uurime Päikesesüsteemi nii digitaalsete kui ka füüsiliste mudelite pealt. Haridusprogrammi lõpus viiakse läbi temaatiline käeline tegevus. 

Märksõnad: astronoomia, päikesesüsteem, planeedid, mõõtühikud 

Kestus: 60–90 min   

Hind: 6 € osaleja kohta 

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • kirjeldab Päikesesüsteemi osi; 
  • nimetab erinevusi Maa ja teiste taevakehade vahel. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava I ja II astme teemasid „Loodusvaatlused“, „Loodusnähtused“, „Maailmaruum“, „Planeet Maa“ ja „Õhk“. Haridusprogramm arendab suhtlus- ja loodusteaduste pädevust.