Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Päike, Maa ja Kuu

Haridusprogrammis vaatame, kuidas Päike, Maa ja Kuu üksteise suhtes liiguvad ning millist mõju avaldab see elule koduplaneedil. Valmistame mudeli, mis aitab aru saada ja teistele seletada seda, kuidas tekivad varjutused. 

Märksõnad: astronoomia, aastaajad, varjutused, valgus 

Kestus: 6090 min   

Hind: 6 € osaleja kohta

Image
Rõõmsad lapsed jooksevad Tartu tähetorni väravast sisse.

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud laps: 

  • teab Päikese liikumise ja varjude tekkimise omavahelisi seoseid; 
  • tunneb öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumise ja varjude tekkimise põhjuseid. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava teemat Mina ja keskkond“. Üldpädevustest aitab haridusprogrammis osalemine arendada sotsiaalset ning tunnetus- ja õpipädevust. 

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud laps: 

  • teab Päikese liikumise ja varjude tekkimise omavahelisi seoseid; 
  • tunneb öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumise ja varjude tekkimise põhjuseid. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava I astme õppe- ja kasvatuseesmärke Loodusvaatlused, Loodusnähtused, Maailmaruum ja Planeet Maa. Üldpädevustest on toetatud suhtlus- ja loodusteaduste pädevus.