Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Päike ja teised tähed

Haridusprogrammis avastame maailmaruumis leiduvaid tähti. Uurime, milline on ühe tähe elulugu ja milline täht on Päike. 

Märksõnad: astronoomia, tähed, tähtkujud, Päike, astrofüüsika 

Kestus: 45 min   

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • kirjeldab üldsõnaliselt Päikest ja selle ehitust; 
  • selgitab, mille poolest erinevad tähed teistest taevakehadest; 
  • selgitab, milline on Päikese edasine elukäik.  

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava I ja II astme teemasid „Uurimisoskused“, „Loodusnähtused“ ja „Maailmaruum“. Haridusprogramm arendab suhtlus- ja loodusteaduste pädevust.