Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Müüt kunstis. Vana-Kreeka jumalad ja kangelased

Haridusprogrammis vaatame Vana-Kreeka skulptuure ning jutustame müüte jumalatest ja kangelastest. Räägime kultuurilisest identiteedist ja religiooni tähtsusest kultuuri arengule. Lapsi kaasatakse vaatlema ja arutlema. Teeme rühmatööd, milles lahendame töölehte „Olümpose jumalad ja nende atribuudid“.  

Märksõnad: ajalugu, kirjandus, mütoloogia, Vana-Kreeka kultuur, kangelased, Olümpose jumalad, müüt, akropol, tempel, atribuut, religioon, mütoloogia

Kestus: 45–60 min  

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud õpilane:  

  • teab Vana-Kreeka kultuuri iseloomulikke jooni; 
  • leiab ühisjooni Vana-Egiptuse ja Vana-Kreeka kultuuris; 
  • teab 12 Olümpose jumalat ja nende tähtsust; 
  • seostab Heraklest Vana-Kreeka kultuuriga ja teab mõnda Heraklese vägitegu; 
  • teadvustab müüti ja kunstiteost kultuuriajaloo allikana; 
  • leiab tänapäeva kultuurist seoseid Vana-Kreeka kultuuriga. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava ajaloo teemat „Vana-Kreeka kultuur“. Lõimib ajalugu, kirjandust ja kunsti. Üldpädevustest arendab sotsiaalset ja kodanikupädevust, vaatlemis-, kuulamis-, ja analüüsioskust.