Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Muumiakambri saladused

Haridusprogrammis tutvume Tartu Ülikooli kunstimuuseumi Vana-Egiptuse stiilis maalitud hauakambris iidsete egiptlaste matusekultuuriga.

Märksõnad: ajalugu, keel ja kirjandus, kunst, mütoloogia, Vanad-Idamaad, Vana-Egiptus, hauakamber, mumifitseerimine, hieroglüüfid, sarkofaag 

Kestus: 45–60 min  

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused II kooliastmes

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

 • kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Vana-Egiptuse näitel; 
 • teab, mis on muumia; 
 • tunneb mõningaid Egiptuse jumalaid; 
 • tunneb ära hieroglüüfkirja; 
 • mõistab kultuuripärandi tähtsust ajaloo allikana. 

Õpitulemused gümnaasiumiastmes

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

 • iseloomustab Vana-Egiptuse religiooni ja vaimulaadi; 
 • tunneb kunstis ära mõnesid Egiptuse jumalaid ning teab nendega seotud müüte; 
 • teab, kuidas toimus mumifitseerimine; 
 • tunneb ära hieroglüüfkirja ja oskab seda seostada Vana-Egiptuse kultuuriga; 
 • tunneb Vana-Egiptuse kunstile iseloomulikke jooni ja kultuurisaavutusi;  
 • mõistab ja väärtustab kultuurilist mitmekesisust; 
 • teadvustab originaaleseme tähtsust ajaloo uurimise allikana. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, suhtluspädevust, õpipädevust. 

 

Juttu tuleb mumifitseerimisest, hieroglüüfkirjast ja seintel kujutatud surnute raamatu piltide tähendusest. Meisterdame plastiliinist ja pärlitest skarabeuseamuleti.  

Kestus: 45–60 min  

Hind: 6 € osaleja kohta 

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

 • kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Vana-Egiptuse näitel; 
 • teab, mis on muumia; 
 • tunneb mõningaid Egiptuse jumalaid; 
 • tunneb ära hieroglüüfkirja; 
 • mõistab kultuuripärandi tähtsust ajaloo allikana. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, suhtluspädevust, õpipädevust. 

Juttu tuleb mumifitseerimisest, hieroglüüfkirjast ning seintel kujutatud surnute raamatu piltide tähendusest. Samuti räägime Vana-Egiptuse maailmaloomise uskumustest, nende jumalatest ning loomade kultusest. 

Kestus: 60–90 min olenevalt õpilaste arvust 

Hind: 6 € osaleja kohta 

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

 • iseloomustab Vana-Egiptuse religiooni ja vaimulaadi; 
 • tunneb kunstis ära mõnesid Egiptuse jumalaid ning teab nendega seotud müüte; 
 • teab, kuidas toimus mumifitseerimine; 
 • tunneb ära hieroglüüfkirja ja oskab seda seostada Vana-Egiptuse kultuuriga; 
 • tunneb Vana-Egiptuse kunstile iseloomulikke jooni ja kultuurisaavutusi;  
 • mõistab ja väärtustab kultuurilist mitmekesisust; 
 • teadvustab originaaleseme tähtsust ajaloo uurimise allikana. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, suhtluspädevust, õpipädevust.