Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Meeletud meeled

Kuidas saab inimene keskkonnast infot? See on võimalik tänu meeltele. Mängulises ja uurimuslikus õhkkonnas paneme oma meeled proovile.

Märksõnad: loodusõpetus, inimeseõpetus, meeled, nägemine, kuulmine, haistmine  

Kestus: 60 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Tule ja pane muuseumis oma meeled proovile!

Katsetame, mis juhtub, kui inimene mõne oma meeltest „välja lülitab“, ning arutame, miks me ei tunne maitset, kui meil on nohu. Muuhulgas saame teada, miks me ei kuule kõiki helisid ning kuidas saab oma nägemismeelt petta. 

Õpitulemused 

Programmi läbinud õpilane: 

  • nimetab inimese meeli, meeleelundeid ja oskab mudelil näidata vastavaid ajukeskusi; 
  • kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel; 
  • määrab ja sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi; 
  • omab ohutunnet tundmatute ainete suhtes ja oskab rakendada ohutusnõudeid.

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust. Õpitakse, kuidas muuseumikeskkonnas käituda.

Selgitame välja meeltele vastavad ajukeskused. Katsetame, mis juhtub, kui inimene mõne oma meeltest „välja lülitab“, ning arutleme, miks me ei tunne maitset, kui meil on nohu. Õpime, kuidas turvaliselt uurida tundmatuid aineid. Muuhulgas saame teada, miks me ei kuule kõiki helisid ning kuidas saab nägemismeelt petta.

Õpitulemused 

Programmi läbinud õpilane: 

  • nimetab inimese meeli, meeleelundeid ja oskab mudelil näidata vastavaid ajukeskusi; 
  • kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel; 
  • määrab ja sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi; 
  • omab ohutunnet tundmatute ainete suhtes ja oskab rakendada ohutusnõudeid; 
  • seostab meeleelundeid nende ülesannetega; 
  • põhjendab meelelundite hoidmise vajadust tervislike eluviisidega. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust. Õpitakse, kuidas muuseumikeskkonnas käituda.