Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Maa ja ilm

Uurime Maad ja selle kohta Päikesesüsteemis. Avastame, millest koosneb Maa ning mis on Maa peal ja ümber (vesi ja õhk). Kinnistame teadmisi sellest, mis on aasta ja miks tekivad aastaajad. Programmis saab osa põnevatest katsetest, uurida mõõteriistu ja arutleda ilmaga seotud teemadel. 

Märksõnad: loodusõpetus, Maa, aasta, aastaajad, ilm ja ilmastik 

Kestus: 60 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud laps: 

  • teab, mis on Maa, kuidas see paikneb Päikesesüsteemis ja millest see koosneb; 
  • teab, et looduses asetleidvad muutused sõltuvad aastaaegadest ning valgusest ja soojusest; 
  • märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
  • kirjeldab aastaajalisi muutusi seoses enda ja teiste eluga. 

Seos õppekavaga

Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas toetab programm teemat „Mina ja keskkond“, õpetades märkama muutusi looduses ja mõistma ümbrust paremini. Samuti arendab programmis osalemine laste sotsiaalseid pädevusi.