Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Loomaaed taevas

Haridusprogrammis õpime tundma tähtkujusid, nendega seotud lugusid ja legende ning nende liikumist taevas. Valmistame koos ühe meelepärase tähtkuju, mille lapsed saavad endaga koju kaasa võtta. 

Märksõnad: astronoomia, tähtkujud, mütoloogia 

Kestus: 30–45 min   

Hind: 6 € õpilase kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud laps: 

  • teab, mis on tähtkuju; 
  • tunneb tähistaeva liikumise põhimõtteid;  
  • nimetab ja leiab olulisemaid tähtkujusid. 

Seos õppekavaga

Programm toetab koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava teemasid „Mina ja keskkond“ ja „Matemaatika“. Üldpädevustest aitab programmis osalemine arendada sotsiaalset ning tunnetus- ja õpipädevust.