Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Kunsti lood, gemmide meisterdamine

Haridusprogrammis õpime valmistama kipsisegu, mille õpilased valavad vormi. Samal ajal kui kips kivistub, räägime gemmidest ning muuseumi kipskujude valmistamisest ja nendega seotud muinaslugudest. Tunni lõpus võtavad lapsed oma töö vormist välja ning koos uurime, mis on sellel kujutatud. Oma töö saavad õpilased kaasa.  

Märksõnad: kips, vorm, gemm, jäljend, skulptuur, Vana-Kreeka muinaslood  

Kestus: 45–60 min 

Hind: 6 € õpilase kohta

Õpitulemused

Haridusprogrammi läbinud laps:  

 • teab, kuidas valmistada kipsisegu ja jäljendit vormist välja võtta; 
 • teab, mida tähendavad jäljend ja skulptuur; 
 • kuulab ja esitab asjakohaseid küsimusi; 
 • vaatleb kunstiteost paremini. 

Seos õppekavaga 

Haridusprogramm toetab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava teemasid „Mina ja keskkond“, „Keel ja kõne” ning „Kunst“. Üldpädevustest arendab programm tunnetus- ja õpipädevust ning sotsiaalset pädevust. Arendab kohanemis- ja empaatiavõimet, kunstiteoste vaatlemise, kirjeldamise oskust ning käelist osavust. 

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud laps:  

 • teab, kuidas valmistada kipsisegu ja jäljendit vormist välja võtta; 
 • teab, mida tähendavad jäljend ja skulptuur; 
 • kuulab ja esitab asjakohaseid küsimusi; 
 • vaatleb kunstiteost paremini. 

Seos õppekavaga 

Haridusprogramm toetab riikliku õppekava teemasid „Mina ja keskkond“, „Keel ja kõne” ning „Kunst“. Üldpädevustest arendab haridusprogramm tunnetus- ja õpipädevust ning sotsiaalset pädevust. Arendab kohanemis- ja empaatiavõimet, kunstiteoste vaatlemise, kirjeldamise oskust ning käelist osavust. 

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud õpilane:  

 • oskab valmistada kipsisegu ja tööd vormist välja võtta; 
 • teab, mis tähendab skulptuur, gemm, jäljend; 
 • väärtustab kunstiteost kui ajaloo allikat; 
 • oskab vaadelda kunstiteost ja hinnata selle esteetikat; 
 • tunneb kunstis ära tähtsamad Vana-Kreeka jumalad ja müütilised tegelased; 
 • leiab tänapäeva kultuurist seoseid Vana-Kreeka kultuuriga. 

Seos õppekavaga 

Haridusprogramm toetab riikliku õppekava teemasid „Mina ja keskkond“, „Keel ja kõne” ning „Kunst“. Üldpädevustest arendab haridusprogramm tunnetus- ja õpipädevust ning sotsiaalset pädevust. Arendab kohanemis- ja empaatiavõimet, kunstiteoste vaatlemise, kirjeldamise oskust ning käelist osavust. 

Teaduse populariseerija

Hullu Teadlase konverentsid pälvisid teaduse populariseerija märgise

Hull Teadlane raamatut lugemas.

Hullu Teadlase eksperimendihommik

Hull Teadlane hoiab käes ja vaatab inimese koljut.

Hullu Teadlase eksperimendihommik: keskaja masinad