Autor:
Ragnar Vutt

Kirik ja keskaja inimene

Haridusprogrammis tutvume Tartu toomkiriku kui ühe uhkema Eestis säilinud keskaegse kiriku arhitektuuriga. Vestleme kiriku tähtsusest keskaegses ühiskonnas ja Eesti ajaloos. Samuti tuleb juttu Tartu toomkirikuga seotud olulistest pühakutest ja arheoloogilistest leidudest. Õpilased saavad avastada keskaegset arhitektuuri nii virtuaalselt kui ka päriselt toomkiriku elamuslikus saladuste kambris. 

Märksõnad: ajalugu, kunstiajalugu, kunstiõpetus, arhitektuur, keskaeg, arheoloogia, pühakud, seisused, katoliiklus, sakramendid 

Kestus: 90 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused  

Tunni läbinud õpilane:  

  • saab teada Tartu toomkiriku ajaloost ja rollist Vana-Liivimaa piiskopkonna keskusena; 
  • kinnistab teadmisi Eesti keskaja riiklikust ja ühiskondlikust korraldusest; 
  • mõistab kiriku rolli keskaja ühiskonnas, kultuuris ning inimeste elus; 
  • on kogenud nii füüsiliselt kui ka virtuaalreaalsuse vahendusel keskaegset kirikuruumi;
  • teab gooti arhitektuuri ning sakraalkunsti põhimõisteid (gümnaasium).  

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab riikliku õppekava üldpädevustest sotsiaalset, suhtlus- ja väärtuspädevust.