Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Imeline inimene

Haridusprogrammis õpime tundma inimese elundkondi. Mängulises tegevuses saavad õpilased oma anatoomilisi teadmisi kontrollida. Mõõdame pulssi, kopsumahtu ja soolte pikkust. Arutleme, millest koosnevad poisid ja tüdrukud ning millest saab alguse inimene. Rühmatöööna valmib pilt inimese elunditest. 

Märksõnad: inimeseõpetus, loodusõpetus, elund, kude, rakk, veregrupp 

Kestus: 60–90 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • nimetab ja tunneb ära inimkeha elundid, koed ja rakud; 
  • oskab leida ja mõõta pulssi; 
  • oskab määrata kopsumahtu; 
  • teab peamisi veregruppe; 
  • teab, kes oli Karl Ernst von Baer; 
  • teab ME-3 bakteri kasulikke omadusi. 

Seos õppekavaga

Haridusprogrammi arendab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest enesemäärtlus- ja sotsiaalset pädevust. 

Teaduse populariseerija

Hullu Teadlase konverentsid pälvisid teaduse populariseerija märgise

Hull Teadlane raamatut lugemas.

Hullu Teadlase eksperimendihommik

Hull Teadlane hoiab käes ja vaatab inimese koljut.

Hullu Teadlase eksperimendihommik: keskaja masinad