Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Iga tegu jätab jälje

Tutvume kriminalistika ajalooga ja jälgedega, mida kuriteopaigalt võib leida ja millist infot need jäljed võivad anda. Uurime, mida kujutab endast DNA sõrmejälg ja kuidas lahendada salakirja. Programm sisaldab õpilastele eakohaseid ülesandeid, rühmatööd ja meisterdamist. 

Märksõnad: Loodusõpetus, inimeseõpetus, kriminalistika, sõrmejälg, šiffer 

Kestus: 60–90 min 

Hind: 6 € õpilase kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • mõtleb analüütiliselt nagu detektiiv; 
  • suudab oma tähelepanu juhtida; 
  • teab, mis on DNA ja sõrmejälg; 
  • suudab kirjeldada ja võrrelda inimese kehaosade jälgi; 
  • teeb salakirja šifrit ja kasutab seda. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab riikliku õppekava teemasid „Tehnoloogia ja innovatsioon“ ning „Väärtused ja kõlblus“. Üldpädevustest arendab haridusprogramm suhtluspädevust.