Autor:
Tundmatu kunstnik

Ekspeditsioon näitusele

Haridusprogramm viib osalejad läbi kunsti lähemale looduse märkamisele, vaatlemisele ja uurimisele. Arutelus otsitakse kunsti ja teaduse piire. Kui tänapäeval aitab moodne tehnika kiiresti ja detailselt jäädvustada ja minna uurimisobjektidele mikroskoopiliselt lähedale, siis 18. sajandil olid teaduses tähtsal kohal ekspeditsioonid, kohapealsed mõõtmised - kaardistamised ning natuuriline joonistamine. Programmi kestel tehakse läbi omamoodi „vana kooli teadusekspeditsioon“ reis näitusel, uurides piltidel kujutatud elus ja eluta loodust ning selle ilu.

Arutleme, kuidas pilt aitab kaasa teadmiste edasiandmisele ja uute teadmiste loomisele. Miks joonistatakse herbaariumi järgi taimedest pilte? Kogutud teadmiste illustreerimiseks teeme ise ka kunsti ja teadust korraga – joonistame endale teadusliku pildi taimest.

Kestus: 60-70 min
Hind: 6 € õpilase kohta

Seos õppekavaga: Haridusprogrammis osalemine aitab kaasa kultuuri- ja väärtuspädevuse ning suhtluspädevuse arendamisele. Läbivatest teemadest on fookuses kultuuriline identiteet ning keskkond ja jätkusuutlik areng. Ainetest toetab programm loodusõpetuse ja kunstiõpetuse ainete oskuste ja pädevuste arendamist.

Haridusprogrammi läbinud õpilane:

  • tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
  • mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest;
  • märkab looduse ilu ja erilisust;
  • tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest;
  • väärtustab ajaloolist pärandit ja kunsti.

Toimumiskoht:
“Kunst või teadus” näitusesaal ja õppeklass Tartu toomkirikus

Läbi viib:
Klaus-Peeter Ladva

Märksõnad:
loodusõpetus, kunst ja kunstiõpetus, botaanika