Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Ajarändurid

Haridusprogrammi eesmärk on kinnistada ajaloo põhiperioode ning tutvuda ajajoonega. Elamuslikus muuseumikeskkonnas saame VR-prillide vahendusel astuda keskaega. Samuti proovime erinevate ajastute ja kultuuride peakatteid ning kujutame end ette ajaloolistes rollides. 

Programm on mõeldud eeskätt 5. klassi ajaloo sissejuhatuseks või kordamiseks, kuid on kohandatav ka vanematele ning noorematele. 

Märksõnad: ajalugu, ajajoon, ajaloo põhiperioodid, rollimäng 

Kestus: 60–90 min 

Hind: 6 € osaleja kohta 

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud õpilane:  

  • teab ajaloo põhiperioode ning oskab neid reastada; 
  • teab ajajoone, sajandi, sotsiaalse staatuse ja seisuse mõisteid; 
  • oskab asetada end teise inimese rolli ning on suurema empaatiavõimega; 
  • omandab sotsiaalseid oskusi ja loovust.  

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest suhtluspädevust ning väärtuspädevust.