Tartu Ülikooli peahoone pööningul asuv kartser avab kartserikaristuse lugu

 

Veidi rohkem kui sada aastat tagasi oli kartser Tartu Ülikooli peahoone pööningul koht, kuhu pandi oma tegude üle järele mõtlema üliõpilaseeskirjade vastu eksinud üliõpilasi.  

 

Tänase päevani säilinud üliõpilaskartser annab tunnistust Tartu Ülikooli kohtuvõimust ja tudengite riukalikust minevikust.  

Kartserikaristust kasutati halvasti käitunud tudengite korrale kutsumiseks juba keskaegsetes Euroopa ülikoolides. Nende eeskujul olid akadeemilised vangikongid olemas juba 17. sajandi Academia Gustaviana   üliõpilaste jaoks. Kui ülikool 19. sajandi alguses Tartus uuesti avati, rajati siia kohe ka esimesed kartserid.  

 

„Kui sõbraks on sul üksindus  
ja pelutamas eluoht,  
siis ootab sind siin lohutus,  
üks vaikne kõrvaline koht. 

(Tõlge saksakeelsest salmist ülikooli kartseri seinalt) 

 

Ülikooli peahoone pööningul ootab esmalt külastajat värvikas näitus, kus tutvustatakse lühidalt eesti, inglise, saksa ja vene keeles Tartu Ülikooli kartserite lugu. Seda illustreerivad ajaloolised pildid kartseritest ning üliõpilaselust ja ilmestab endisaegne tudengifolkloor. 

Külastaja saab sisse põigata ajaloolisse kartserikambrisse, et saada aimu kunagi karistust kandnud üliõpilaste elamistingimustest ning avastada seintelt seal viibinud patuste meeleolukaid ülestähendusi nii sõnas kui pildis.  

 

 

Etendus

Toomkiriku varemetes lavastub Vanemuise teatri suvelavastust "Kuninga käsk"

Lapsed Tartu Ülikooli muuseumi ees

Mine või muuseumisse! Suvel on viis Tartumaa muuseumi neljapäeviti avatud kuni kell 20.24

Hull Teadlane raamatut lugemas.

Hull Teadlane ootab suvel lapsi linnalaagritesse