Autor:
Karin Leies

Tartu Ülikooli muuseumi aastakonverents "Kunst või teadus"

6. detsembril toimub Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis ülikooli muuseumi aastakonverents „Kunst või teadus”, kus käsitletakse visuaalkultuuri tähtsust ja olemust mitte ainult teaduse kujundamisel ja vahendamisel, vaid ka teadmiste loomisel ja kontrollimisel. Konverentsil vaadeldakse kunsti ja teaduse suhet erinevates valdkondades 19. sajandist kuni kaasajani.

Käesoleva aasta konverentsi teemavalik on seotud Tartu Ülikooli muuseumi, Kumu kunstimuuseumi ja Eesti Kunstiakadeemia ühise uurimis- ja näituseprojektiga „Kunst või teadus“. Projekt vaatleb kunsti ja teaduse suhet erinevates valdkondades 19. sajandist kuni kaasajani.

Teaduse ja kunsti suhtele keskenduval kohtumisel esinevad Erki Tammiksaar, Ingrid Sahk, Indrek Jääts, Mari Nõmmela, Piret Koosa, Taavi Pae, Elnara Taidre, Maria Hansar, Rauno Thomas Moss ja Pille Taba. Loe konverentsi teese.

Päeva lõpetuseks esitletakse Tartu Ülikooli muuseumi sariväljaande Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi 50. numbrit. Samuti antakse üle Tartu Ülikooli muuseumi kolleegipreemia Aasta Tullio ja Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium. Lisaks antakse üle veel kaks tunnustust.

Konverentsi kava

9:45–10:15 Kogunemine ja kohv

10:15 Konverentsi avamine

TÜ arendusjuht Taivo Raud

 

Juhatab Lea Leppik

10:30 Teadusjoonise koht Karl Ernst von Baeri loomingus

Erki Tammiksaar, PhD (Tartu Ülikool, geograafiaosakond, geograafia ajaloo kaasprofessor; Eesti Maaülikool, Karl Ernst von Baeri maja teadusloo uurimise keskus, vanemteadur)

11:00 Kuidas taimed pildiks said? Teadusillustratsioonide produktsioonist 19. sajandil Carl Friedrich von Ledebouri teose „Icones Plantarum Novarum …“ näitel

Ingrid Sahk, MA (Tartu Ülikooli muuseum, kuraator)

11:30 Maacki Amuuri ekspeditsiooni pildiline pool

Indrek Jääts, PhD (Eesti Rahva Muuseum, vanemteadur)

 

12:00–13:00 LÕUNA

 

Juhatab Ken Ird

13:00 Illustratsioonidest bioloogiadoktor August Vaga loodusteaduslikes raamatutes

Mari Nõmmela, PhD (kunstiajaloolane, emeriitdotsent)

13:30 Etnograafilised joonised Eesti Rahva Muuseumis: liivi välitöömaterjalide näide

Piret Koosa, PhD (Eesti Rahva Muuseum, teadur)

14:00 Kaart ja kartograaf kui autor

Taavi Pae, PhD (Tartu Ülikool, geograafiaosakond, Eesti geograafia kaasprofessor)

 

14:30–14:45 KOHVIPAUS

 

Juhatab Ingrid Sahk

14:45 Teaduse ja teadusliku kujundistu peegeldusi Nõukogude Eesti graafikas

Elnara Taidre, PhD (SA Eesti Kunstimuuseum, graafikaosakonna juhataja)

15:15 Kui sügav on maalipragu?

Maria Hansar (Eesti Kunstiakadeemia, doktorant), Andrus Laansalu (Eesti Kunstiakadeemia, doktorant)

 

15:45–16:00 KOHVIPAUS

 

Juhatab Jaanika Anderson

16:00 Inimese anatoomia õpiku I ja II osa illustreerimisest (aastatel 2009–2021)

Rauno Thomas Moss, MA (Kõrgem Kunstikool Pallas, lektor)

16:30 Neuroteadus ja ajuhaigused kunstis

Pille Taba (Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituut, juhataja; professor; SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Närvikliinik, juhataja)

17:15 Esitlus Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi, nr 50

TÜ muuseumi kolleegipreemia Aasta Tullio üleandmine

SA Tartu Ülikool annab üle Karl Laaguse nimelise mälestusstipendiumi

Otseülekanne konverentsist

astronoomialoeng

Tõnu Viik „Loeng Girolamo Cardanost"

Kogud

Tehisintellekt või teadlane- kes uurib tulevikus teaduskollektsioone?

Tartu Ülikooli muuseumi valge saal

Muuseumihariduse seminar “Kommunikatsioon ja rändamine 17. sajandi Rootsi ülikoolides”