Author:
Angelina Pjatkovskaja

Lööme kosmoses korra majja

Õpime tundma kosmose erinevaid objekte: planeete, tähti, komeete, asteroide ja kosmosemasinaid. Arutame, mille poolest astronoomilised objektid üksteisest erinevad ja mille järgi teadlased neid rühmitavad. Lõpus toimub temaatiline käeline tegevus. 

Märksõnad: astronoomia, planeedid, tähed, komeedid, asteroidid, satelliidid 

Kestus: 60 min   

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • kirjeldab erinevusi taevakehade vahel; 
  • selgitab, milliste põhimõtete järgi taevakehi rühmitatakse. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete ainevaldkonnaI ja II astme teemasid „Uurimisoskused“, „Loodusnähtused“ ja „Maailmaruum“. Haridusprogramm arendab suhtlus- ja loodusteaduste pädevust.

#õppimine
Asteroid Research Training Workshop - Tartu Ülikool

Kandideerimine asteroidiuuringute koolitusele

#õppimine
Projektijuhtimise terminite töötuba