Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Elektromagnetkiirgus

Haridusprogrammis vaatame lähemalt elektromagnetlainete spektrit. Saame teada, kuidas kiirgus inimest mõjutab, millised on kiirgusallikad ja kuidas end vajadusel kiirguse eest kaitsta. Samuti uurime, milline näeb välja Päike ja universum eri lainepikkustes. 

Märksõnad: füüsika, elektromagnetism, kiirgus, valgus, energia

Kestus: 90 min  

Hind: 6 € õpilase kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • kirjeldab elektromagnetspektrit ning kiirguste mõju inimesele ja loodusele; 
  • teab, kuidas astronoomid kasutavad spektroskoopiat oma töös; 
  • tunneb elektromagnetlainete ja spektroskoopia kasutust igapäevaelus ja teistes teadusharudes.  

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete ainevaldkonna III kooliastme õpi- ja kasvatuseesmärke „Inimene uurib loodust“ ja „Loodusnähtused“. Gümnaasiumi õppekavast toetab haridusprogramm arusaama füüsika ja tehnoloogia vahelistest suhetest ning kursust „Elektromagnetism“.  

Üldpädevustest arendab suhtlus-, matemaatika ja loodusteaduste pädevust.