Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Atmosfäär

Haridusprogrammis kordame seniseid teadmisi ning uurime rühmas põhjalikumalt nelja taevakeha (Maa, Marss, Veenus, Titan) atmosfääri. Nuputame, kuidas mõjutab atmosfäär taevakeha pinda ja elutingimusi.  

Märksõnad: astronoomia, atmosfäär, õhk, keskkond 

Kestus: 90 min  

Hind: 6 € õpilase kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • selgitab atmosfääriga seotud põhimõisteid (kihid, osoon, virmalised); 
  • selgitab atmosfäärinähtuste tekkepõhjusi ja mõju Maale; 
  • teab, miks Maa on sobilik keskkond inimtegevuseks ning miks seda keskkonda on vaja säilitada. 

Seos õppekavaga

Programm toetab riikliku õppekava loodusainete ainevaldkonna II kooliastme õpieesmärke „Õhk“, „Loodusnähtused“, „Inimene uurib loodust“ ja „Elus ja eluta looduse seosed“. Gümnaasiumi õppekavast on toetatud kursus „Maa kui süsteem“. Üldpädevustest on toetatud suhtlus- ja loodusteaduste pädevus.