Autor:
Uku Peterson

Aju

Haridusprogrammis tutvume ajupiirkondade ülesannetega ning meisterdame ajumütsikesed koos ajukoore piirkondade ja nende ülesannetega. Katsete teel uurime aju talitluse eripärasid ning seostame seda ennast kahjustava käitumise vältimisega. Juttu tuleb tähelepanust, õppimisest ning sellest, mis moodi reklaam inimesi mõjutab.  

Märksõnad: loodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus, aju, närvid, tähelepanu 

Kestus: 60–90 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • saab teadmisi kesk- ja piirdenärvisüsteemi põhiülesannete kohta; 
  • suhtub kriitiliselt närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimisse; 
  • uurib lihtsa katse või mudeli abil inimese elundi või elundkonna talitlust. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab enesemääratluspädevust, loodusteaduslikku ja suhtluspädevust.