Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Aeg ja ruum

Haridusprogrammis räägime aja mõistest ning sellest, mis põhjustab öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumist. 

Märksõnad: füüsika, aeg, geograafia, GPS, ajavööndid, aastaajad, ajaühikud 

Kestus: 60 min

Hind 6 € õpilase kohta

Image
Hobusepea udukogu

Meisterdame päikesekella ning uurime maakera ajavööndeid. Programm sobib eeskätt 4. ja 7. klassi õppekavaga. 

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

 • leiab eri meetodeid kasutades pikkus- ja laiuskraadi; 
 • määrab kohalikku keskpäeva; 
 • leiab Põhjanaela ning Päikese või päikesekella abil ilmakaari; 
 • teab, miks tekkisid ajavööndid ja kuidas töötab GPS. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab riikliku õppekava loodusainete ainevaldkonna II astme kooliastme õppeesmärke „Planeet Maa“, „Loodusnähtused“ ja „Inimene uurib loodust“.  Üldpädevustest arendab suhtlus- ja loodusteaduste pädevust. 

Meisterdame päikesekella ning uurime maakera ajavööndeid. Programm sobib eeskätt 4. ja 7. klassi õppekavaga. 

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

 • leiab pikkus- ja laiuskraadi erinevaid võimalusi kasutades; 
 • määrab kohalikku keskpäeva; 
 • leiab Põhjanaela ning Päikese või päikesekella abil ilmakaari; 
 • teab, miks tekkisid ajavööndid ja kuidas töötab GPS. 

Seos õppekavaga

Programm toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete ainevaldkonna III astme õpieesmärke “Planeet maa”, “Loodusnähtused” ja “Inimene uurib loodust”. Üldpädevustest on toetatud suhtlus- ja loodusteaduste pädevus. 

Õpime, kust aeg alguse sai ja miks on hetkel alles 21. sajand, kuigi Universum on 13 miljardit aastat vana. Meisterdame endale ka päikesekella ning uurime maakera ajavööndeid.

Õpitulemused 

Õpilane: 

 • leiab pikkus- ja laiuskraadi eri võimalusi kasutades; 
 • määrab kohalikku keskpäeva;
 • leiab Põhjanaela ning Päikese või päikesekella abil ilmakaari;
 • teab, mis on aegruum; 
 • teab, miks tekkisid ajavööndid ja kuidas töötab GPS. 

Seos õppekavaga

Programm toetab gümnaasiumi riikliku õppekava kursust „Maa kui süsteem“. Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärkidest toetab huvi kasvatamist füüsika ja geograafia vastu. Üldpädevustest arendab suhtlus- ja loodusteaduste pädevust. 

Teaduse populariseerija

Hullu Teadlase konverentsid pälvisid teaduse populariseerija märgise

Hull Teadlane raamatut lugemas.

Hullu Teadlase eksperimendihommik

Hull Teadlane hoiab käes ja vaatab inimese koljut.

Hullu Teadlase eksperimendihommik: keskaja masinad