Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Teleskoobioptika

Haridusprogrammis saame teada, kuidas kasutatakse optikaseadusi teaduses ja igapäevaelus. Uurime teleskoopide sisemaailma ja valguse liikumist. Õpime ka ise taevast vaatlema. 

Märksõnad: füüsika, optika, läätsteleskoop, peegelteleskoop 

Kestus: 60–90 min  

Hind: 6 € õpilase kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • hindab erinevate pindade peegeldusvõimet;  
  • kirjeldab tuntumate peegelteleskoopide ehitust ja tööpõhimõtet; 
  • seletab, miks tänapäeval on observatooriumides levinud just peegelteleskoobid; 
  • konstrueerib lihtsama läätsteleskoopi ja selgitab selle tööpõhimõtet. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab riikliku põhikooli õppekava loodusainete ainevaldkonna III kooliastme õpi- ja kasvatuseesmärke „Inimene uurib loodust“ ja „Loodusnähtused“. Gümnaasiumi õppekavast toetab haridusprogramm arusaama füüsika ja tehnoloogia seostest ning seda, kuidas kasutada probleemide lahendamisel füüsikateadmisi.

Üldpädevustest arendab haridusprogramm suhtlus-, matemaatika ja loodusteaduste pädevust.