Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Teleskoobioptika

Haridusprogrammis saame teada, kuidas kasutatakse optikaseadusi teaduses ja igapäevaelus. Uurime teleskoopide sisemaailma ja valguse liikumist. Õpime ka ise taevast vaatlema. 

Märksõnad: füüsika, optika, läätsteleskoop, peegelteleskoop 

Kestus: 60–90 min  

Hind: 6 € õpilase kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • hindab erinevate pindade peegeldusvõimet;  
  • kirjeldab tuntumate peegelteleskoopide ehitust ja tööpõhimõtet; 
  • seletab, miks tänapäeval on observatooriumides levinud just peegelteleskoobid; 
  • konstrueerib lihtsama läätsteleskoopi ja selgitab selle tööpõhimõtet. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab riikliku põhikooli õppekava loodusainete ainevaldkonna III kooliastme õpi- ja kasvatuseesmärke „Inimene uurib loodust“ ja „Loodusnähtused“. Gümnaasiumi õppekavast toetab haridusprogramm arusaama füüsika ja tehnoloogia seostest ning seda, kuidas kasutada probleemide lahendamisel füüsikateadmisi.

Üldpädevustest arendab haridusprogramm suhtlus-, matemaatika ja loodusteaduste pädevust.

Teaduse populariseerija

Hullu Teadlase konverentsid pälvisid teaduse populariseerija märgise

Hull Teadlane raamatut lugemas.

Hullu Teadlase eksperimendihommik

Hull Teadlane hoiab käes ja vaatab inimese koljut.

Hullu Teadlase eksperimendihommik: keskaja masinad