Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Muuseumihariduse seminar “Kommunikatsioon ja rändamine 17. sajandi Rootsi ülikoolides”

 

15.-16. juunil 2023 toimub Tartus Ülikooli muuseumi Nordplus projekti NPHZ-2021/10093 lõpuseminar. 

Muuseumihariduse seminar varauusaja teemade käsitlemisest ajaloohariduses “Kommunikatsioon ja rändamine 17. sajandi Rootsi ülikoolides”. Seminari käigus tutvustatakse Tartu Ülikooli muuseumi, Helsingi Ülikooli muuseumi ja Gustavianumi (Uppsala Ülikooli muuseumi) koostöös loodud õppematerjale koolidele, mis  aitavad täiendada ja mitmekesistada 17. sajandi ajaloo käsitlemist. 

Tung teadmiste järele ja soov ühendada erinevate ajastute ja piirkondade inimesi ning ideid on omased nii muuseumitele kui ka ülikoolidele. Tõukudes sarnasest ajaloolisest taustast ning soovist väärtustada pärandit ning tugevdada sidet ülikoolide ja ühiskonna vahel, töötasid kolm ülikooli muuseumit Tartus, Uppsalas ja Helsingis ühise projekti (Nordplus NPHZ-2021/10093) käigus välja õppematerjalid, mille eesmärk on 21. sajandi noortele tutvustada, kuidas õpiti, elati, liiguti ja mõeldi 17. sajandil.

17. sajandil olid Uppsala Ülikool, Tartu Ülikool ja Turu Akadeemia (tänapäeva Helsingi ülikooli eelkäija) omaette haridusasutused, toimides samas ka teatud Rootsi kuningriigi ühtse üliõpilaste ja professorite võrgustikuna. Tudengite ja õppejõudude liikumine nende kolme õppeasutuse vahel oli üsna tavapärane, erakordsed polnud ka teistest Euroopa ülikoolidest Rootsi ülikoolidesse õppima saabumine või vastupidi – näiteks Tartust või Uppsalast Saksa või muudesse Euroopa ülikoolidesse siirdumine. Kui sellised liikumised on tõenäoliselt tänapäeva noortele arusaadavad, siis olud, milles linnade ja maade vaheline liikumine toimis ilmselt enam mitte nii väga.

Sõjad, epideemiad, rasked ilmastiku- ja reisiolud tegid nö vahetusaastatele mineku keeruliseks, lisaks tuli arvestada ühiskonnakorraldusest ja erinevatest hoiakutest tulenevate raskustega. Seega avaldub 17. sajandi üliõpilaselu ja rändamise kaudu lai teemadering igapäevaelust ja olmest religiooni ja teadusmõtte arenguni. Soovides seda mitmekesist teavet ülikoolielu minevikust jagada, leidsid Uppsala, Tartu ja Turu ülikoolide muuseumid, et ühine ajalooline taust loovad soodsa pinnase muuseumide tänase eesmärgi – tutvustada oma pärandit ühiskonnale laiemalt ja luua eeldused ühisosa tunnetamiseks – täitmisele kaasaaitamiseks. Nordplusi toel algatati 2021. aastal projekt, mis kaasas nii muuseume, ülikooli teadlasi kui ka koole ning tulemusena :

  • valmisid Tartus, Uppsalas ja Helsingis “tudengi reisikirstud”— nö muuseum-kohvris tüüpi õppevahendid koolidele;
  • koostati tunnikavad ja töölehed “reisikirstuga” töötamiseks;
  • loodi veebileht, kuhu on koondatud “reisikirstu” lisamaterjalid ;
  • pandi alus õpilaste riikidevahelisele suhtlusele (kirjade kirjutamine).

Vältimatuks osaks projektist oli teadmiste kogumine ja uurimistöö. Selle raames toimus kaks rahvusvahelist seminari:

· 16. juunil 2021 online seminar “Student Stories from the 17th century for the Modern Students”. (inglise keeles). Ettekannetega osalesid: Mari Välimäki (University of Turku), Hendrik Mäkeler (Deutschen Bundesbank), Eric Stempels (Uppsala University), Marja Hartola (University of Turku), Annika Kupits (Estonian Road Museum), Janet Laidla (Tartu University).

· 15.-16. juunil 2023 seminar “Communication and Travelling in 17th century Swedish Universities“ Tartus. Kahepäevasel seminaril on kavas nii üldisemaid kui spetsiifilisemaid ettekandeid reisimisest ja kommunikatsioonist ning praktilised töötoad suunitlusega eeskätt muuseumi- ja kooliõpetajatele.

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli muuseumi valge saal (Lossi 25, Tartu).

Registreeritud osalejatele on tagatud lõunasöögid ja kohvipausid ning osalemine seminarides ja töötubades.

Registreeru siin

 

Image
Logod Helsingi Ülikool, Uppsala Ülikool, Nordplus
Tartu Ülikooli muuseumis peetud vestlusring "Naised teaduses: Kas sookoll kimbutab teadust?"

Naised teaduses. Kas sookoll kimbutab teadust?

Teadusprojektid

Tartu Ülikooli töötajad omandasid uusi teadmisi Erasmus+ lühiajalise õpirände projekti raames Portugalis, Coimbra Ülikooli muuseumis

Franz Joseph Ruprecht ja Alexander Postels vetikaid kogumas. Illustratsioon Postelsi ja Ruprechti teosele „Illustrationes algarum“ (Vetikate pildid). Peterburi, 1840. Koloreeritud litograafia

Teadusprojekt „Kunst või teadus"